90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Kỳ 2)

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa. Dẫu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ, nhưng được sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ, phát huy sức mạnh của dân tộc, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước láng giềng anh em, nêu cao tinh thần “tự lực, tự cường”, phất cao ngọn cờ độc lập dân tộc, thực hành đường lối “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”. Nhờ đó, quân và dân ta đã từng bước tiến hành thắng lợi các chiến dịch phòng ngự, phản công, tiến tới tổng phản công, đánh bại các chiến lược xâm lược của thực dân Pháp, đỉnh cao là làm nên “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ năm 1954, khôi phục lại hòa bình ở Đông Dương và Việt Nam… Đây là chiến thắng vĩ đại đầu tiên, khẳng định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc đúng đắn, tài thao lược quân sự và năng lực lãnh đạo chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Đảng.

Sau năm 1954, núp dưới chiêu bài ngăn chặn “sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản”, chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đã dựng lên bè lũ tai sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam, quyết phá bỏ Hiệp định Giơnevơ, tiến hành xâm lược miền Nam, chia cắt nước ta thành hai miền; tàn sát các chiến sĩ cách mạng, đàn áp, khủng bố đồng bào yêu nước; xây dựng miền Nam trở thành căn cứ, tiền đồn của chủ nghĩa thực dân mới, mở nhiều cuộc tiến công xâm nhập, phá hoại miền Bắc XHCN. Trước những hành động phi nghĩa đó, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa phải huy động sức mạnh dân tộc và thời đại, nêu cao quyết tâm “Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đưa cả dân tộc vào một cuộc kháng chiến mới, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Từ năm 1954 đến 1975, Đảng đã đề ra đường lối tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đánh đổ chế độ đế quốc và nửa phong kiến ở miền Nam để thực hiện thống nhất nước nhà. Tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, củng cố, phát huy những thắng lợi đã giành được, xây dựng cơ sở vững chắc để thực hiện thống nhất nước nhà. Đảng đã đề ra và thực hành khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, lãnh đạo quân dân cả nước giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền: Miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn; bảo vệ Miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước, làm hậu phương vững chắc cho cuộc chiến tranh chống Mỹ, đảm bảo chi viện đắc lực cho miền Nam càng đánh càng mạnh. Thực hành đường lối đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, tiêu biểu là “Điện Biên Phủ trên không”, làm tròn vai trò căn cứ địa của cách mạng cả nước và nhiệm vụ hậu phương lớn đối với chiến trường miền Nam. Ở miền Nam, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ – ngụy; mà đỉnh cao là làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất nước nhà, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước tiến lên CNXH.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là thiên anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa Tổ quốc ta bước hẳn vào kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH; đưa lại độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước; kết thúc thắng lợi 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, 30 năm chiến tranh cách mạng, quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng rực rỡ nhất trong thế kỷ XX; cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, tự do và hòa bình phát triển của nhân dân thế giới; đập tan cuộc phản kích lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc vào CNXH, làm phá sản các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, phá vỡ phòng tuyến quan trọng của chúng ở Đông Nam Á, đồng thời nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta đấu tranh anh dũng, giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.