Ai là kẻ chống lại “quy luật tự nhiên của lịch sử” – không ai khác chỉ có thể là : Song Chi” và đồng bọn của Y

Vẫn là những chiêu trò diễn lại, lợi dụng con bài tự do, dân chủ, nhân quyền, các thế lực thù địch, chống cộng lại điên cuồng chọc ngoáy, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mới đây, Song Chi; trên tramg mạng Rfavietnam tiếp tục diễn lại trò cũ với tiêu đề “Việt Nam cái giá phải trả vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước” và chính Song Chi đã lộng ngôn nói rằng: “Dù có cố hết sức, đảng cộng sản cũng chỉ có thể kéo dài chứ không thể chống lại quy luật tự nhiên, của lịch sử”, đây là giọng điệu của kẻ hết sức phản động, âm mưu bán nước, hại dân. Sự thực thì sao:

1. Kẻ dốt chữ thì lại hay nói chữ, câu châm ngôn này quả không sai với Song Chi và đồng bọn của Y.

Toàn văn bài viết của Song Chi và đồng bọn của Y sặc mùi phản động, với thái độ hằn học và cái nhìn lệch lạc về tình hình phát triển của đất nước, sau khi chọc ngoáy về vấn đề dân chủ, nhân quyền, bằng thủ đoạn nhai lại các thủ đoạn cũ rích như: vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm nhân quyền, bắt nhốt những người dám lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, Song Chi lại cố tỏ vẻ ta đây là kẻ rành chữ nghĩa, dám lộng ngôn bàn đến “quy luật tự nhiên, của lịch sử”. Song có điều càng nói chữ nghĩa thì càng chứng tỏ Song Chi chẳng hiểu gì chữ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam mới là người am tường quy luật hơn hẳn Song Chi, nên đã lựa chọn con đường đi đúng đắn, phù hợp với quy luật tự nhiên của lịch sử.

Có lẽ, duy nhất chỉ có Song Chi và đồng bọn của Y là những kẻ dốt nát đang cố ngoi ngóp lội ngược dòng lịch sử nhưng lại cố ra vẻ là mình hiểu biết quy luật tự nhiên của lịch sử. Bởi lẽ, cũng cần nói thêm với Song Chi cùng đồng bọn của Y rằng, cái quy luật tự nhiên, của lịch sử mà Song Chi định vẽ ra để lòe bịp là quy luật nào vậy? phải chăng là quy luật về sự đứng im, bất biến trong dòng chảy bất tận của lịch sử – điều hoàn toàn vô lý không thể có trong quy luật vận động tất yếu khách quan của lịch sử. Thà rằng, để kiếm miếng cơm manh áo cho qua ngày thì Song Chi cứ nói toạc ra là tôi buộc phải bảo vệ cho sự tồn tại vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản và xã hội tư sản thì mấy ông chủ tư sản mới cho tôi ăn, tôi sống qua ngày; còn nói về quy luật tư nhiên của lịch sử thì bản thân Song Chi chẳng hiểu gì, hãy đợi đến khi bánh xe lịch sử nghiền nát Song Chi thì có lẽ Y và đồng bọn mới hiểu.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn lấy độc lập, tự do, dân chủ, dân sinh và quyền con người làm mục tiêu phấn đấu, xây dựng.

Có lẽ mọi người dân Việt Nam đều hiểu và chân quí giá trị của quyền tự do, độc lập, quyền dân chủ, dân sinh, đây cũng là quyết tâm, là mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong lịch sử dựng nước, giữ nước đến nay, đã trải qua biết bao thế hệ người Việt Nam chiến đấu, hi sinh không tiếc máu xương của mình vì quyền tự do, độc lập, vì dân chủ, dân sinh, vì nhân quyền của nhân dân và toàn dân tộc Việt Nam. Có điều này, xin được nhắc để Song Chi hiểu là: Cho đến bây giờ bất cứ ai, bất cứ kẻ thù nào, dù mạnh đến đâu, xảo quyệt đến mấy nếu xâm phạm đến quyền tự do, độc lập, quyền dân chủ, dân sinh của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam thì kẻ đó cũng sẽ bị trừng trị thích đáng. Do đó, những kẻ lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền mà có hành vi, hành động đi ngược lại quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, của dân tộc, cố tình chống phá Đảng, chống phá chế độ, thì kẻ đó tất yếu sẽ phải bị trừng trị theo pháp luật.

Vậy nên, mấy phần tử (cứ cho là hàng trăm tên) như Song Chi dẫn ra và bênh vực, cho rằng: Họ chỉ là “những tù nhân của lương tâm”, họ đấu tranh vì tự do, nhân quyền, vì quyền dân chủ mà bị Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt bớ giam cầm, nhưng thực chất đây đều là những phần tử thù địch, cơ hội, phản động, âm mưu hại dân, hại nước, cố tình đi ngược lại quyền, lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Nếu họ là những người thật sự đấu tranh vì tự do, dân chủ, dân sinh, vì nhân quyền cho nhân dân, cho dân tộc thì dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì dân dân họ không thiếu cơ hội để được trình bày ý kiến, nguyện vọng một cách thật sự dân chủ, hợp hiến, hợp pháp. Nhưng khốn nỗi, với dã tâm đen tối họ chỉ tìm cách xuyên tạc và chống phá Đảng, chống phá chế độ, đi ngược lại quyền, lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân, của toàn dân tộc, nên họ cố tình sử dụng những chiêu trò, thủ đoạn để chọc ngoáy và chống phá, dẫn tới vi phạm pháp luật. Do đó, việc họ bị bắt bớ giam cầm và xử lý theo quy định của pháp luật cũng là tất yếu. Có điều Song Chi nên nhớ rằng, khi xã hội còn phân chia giai cấp, thì bất cứ một thể chế chính trị nào, một chế độ xã hội nào dù là cộng sản cầm quyền hay tư bản cầm quyền cũng đều phải có pháp luật, có nhà tù để trừng trị những kẻ phản động, đi ngược lại mục tiêu chính trị, đường lối chính trị của đảng cầm quyền và mục tiêu chính trị của nhà nước – đại diện cho lợi ích của giai cấp cầm quyền và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

3. Dưới chế độ cộng sản và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì dân chủ xã hội còn gấp hơn vạn lần dân chủ dưới bất kỳ chế độ nào khác – điều mà bất cứ người dân Việt Nam cũng hiểu

Song Chi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ cộng sản ở Việt Nam là hà khắc, là bóp nghẹt dân chủ, là đàn áp những người bất đồng chính kiến”. Điều này, cần phải nhắc lại với Song Chi rằng, nếu nói theo các nhà kinh điển Mác – Lênin, thì dưới chế độ cộng sản: dân chủ còn gấp vạn lần dân chủ dưới xã hội tư bản. Nếu nói ở Việt Nam, lịch sử dân tộc Việt Nam đã diễn ra sự thay thế chế độ phong kiến thực dân bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, hỏi rằng chế độ nào dân chủ hơn chế độ nào thì có lẽ bất kỳ người dân Việt Nam nào, kể cả những người ít học nhất họ cũng hiểu đó là chế độ xã hội chủ nghĩa. Chỉ riêng Song Chi là kẻ cố tình không hiểu gì hết, lại lớn tiếng vu cáo là chế độ hà khắc, bóp nghẹt dân chủ, nhân quyền. Thực tế, là Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã, đang và sẽ còn tiếp tục bắt, bỏ tù và xử lý theo pháp luật tất cả những kẻ phản động, âm mưu bán nước, hại dân. Việc làm đó là cần thiết, hoàn toàn không vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền, ngược lại đó chính là hành động nhà nước bảo vệ quyền dân chủ, nhân quyền cho mọi người dân. Thử hỏi, dưới chế độ tư bản, nhà nước tư sản liệu có nhà tù, có cảnh sát để thực thi pháp luật, và tiến hành săn lùng, bắt bớ những kẻ chống đối chế độ, vi phạm pháp luật để trừng trị hay không? Chắc chắn còn hà khắc gấp vạn lần so với sự trừng trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Lại nói về nhà tù, thì dưới sự đô hộ, cai trị của giai cấp tư sản, dưới chế độ tư bản nhà tù còn ác ôn hà khắc hơn gấp vạn lần sự quản lý, giam giữ cải tạo của những người cộng sản. Điều này, chắc nhân dân thế giới có nhiều người đã biết đến nhà tù Côn đảo; hay trại giam Phú Quốc ở Việt Nam dưới thời thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cai trị đất nước Việt Nam. Vậy nên, nếu Song Chi còn chút liêm sỉ, còn nghĩ mình là con em dân tộc Việt, còn nhớ mình cũng có nguồn gốc là con cháu Lạc Hồng thì cũng chớ dùng ngòi bút để thọc gậy bánh xe, hay bán rẻ lương tâm, liêm sỉ cho bọn phản động, thù địch mà đắc tội với hậu thế, với tổ tông nguồn cội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Ai là kẻ chống lại “quy luật tự nhiên của lịch sử” – không ai khác chỉ có thể là : Song Chi” và đồng bọn của Y

 • 11 Tháng Sáu, 2019 at 3:28 chiều
  Permalink

  Có lẽ, duy nhất chỉ có Song Chi và đồng bọn của Y là những kẻ dốt nát đang cố ngoi ngóp lội ngược dòng lịch sử nhưng lại cố ra vẻ là mình hiểu biết quy luật tự nhiên của lịch sử.

  Reply
 • 12 Tháng Sáu, 2019 at 6:59 sáng
  Permalink

  Song Chi chẳng hiểu gì bản chất của quy luật tự nhiên lịch sử!.

  Reply
 • Pingback:Ai là kẻ chống lại “quy luật tự nhiên của lịch sử” – không ai khác chỉ có thể là : Song Chi” và đồng bọn của Y |

 • 13 Tháng Sáu, 2019 at 3:53 chiều
  Permalink

  Những kẻ lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền mà có hành vi, hành động đi ngược lại quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, của dân tộc, cố tình chống phá Đảng, chống phá chế độ như Song Chi và đồng bọn sớm muộn cũng bị trừng trị theo pháp luật.

  Reply
 • 24 Tháng Sáu, 2019 at 7:11 sáng
  Permalink

  Song Chi cũng giống như kẻ điếc hay ngóng, ngọng hay nói.

  Reply
 • 28 Tháng Sáu, 2019 at 2:31 chiều
  Permalink

  Song Chi là kẻ phản động cần loại bỏ

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.