Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Trần Trung Đạo về vai trò của Đảng

Đại hội XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, thế nhưng “các nhà yêu nước rởm”, “dân chủ cuội” lại càng “ra rả” những luận điệu nói xấu Đảng, nói xấu chế độ thông qua các blog cá nhân, mạng xã hội. Mới đây, Trần Trung Đạo đã đăng tải bài viết “Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam?”, nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.

Có thể thấy rằng, đằng sau bài viết này là âm mưu thâm độc của Trần Trung Đạo. Song, nó cũng không có gì lạ và cũng không mới, vì nó vốn nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với dã tâm của kẻ phản động, Trần Trung Đạo đã trắng trợn xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng đối với sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc ta. Trần Trung Đạo nên nhớ rằng, Đảng không tranh công, đổ lỗi cho bất kỳ ai. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc do chính lịch sử Việt Nam lựa chọn. Được lịch sử lựa chọn để gánh vác sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, Đảng đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình đối với dân tộc. Trong hơn 90 năm qua, kể từ khi ra đời và gắn bó cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam với “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành lại độc lập tự do, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước trong hòa bình. Trên những chặng đường cách mạng gian lao, thử thách, nhưng cũng đầy vinh quang ấy, đặc biệt là những thời khắc cam go của lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những quyết định đúng đắn, vượt lên hoàn cảnh để biến những thách thức, cam go thành thời cơ thuận lợi, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi qua thác ghềnh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Những thành tựu mà Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh… và những thành tích mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được trong phòng, chống đại dịch Covid-19 là những minh chứng sống động cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc, xứng đáng với vị thế duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam như Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiến định để mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Những minh chứng sống đó cũng cho thấy, Đảng luôn kiên định mục tiêu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, chứ không phải là tổ chức “tàn nhẫn nhất trong lịch sử loài người” như lời Trần Trung Đạo đã bịa đặt, rêu rao.

Thiết nghĩ, dù Trần Trung Đạo và các thế lực thù địch có cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng đến đâu chăng nữa thì những người có lương tri vẫn luôn ghi nhận vai trò to lớn của Đảng đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ luôn đặt trọn niềm tin vào Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam sẽ luôn vững bước vượt lên mọi khó khăn, thách thức để thực hiện được mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.