Bác bỏ sự xuyên tạc của Định Tường

Ngày 19/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Lợi dụng sự kiện này, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Đnh Tường đăng bài “Đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi “đạo đức” để hạn chế tham nhũng” để bêu xấu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Trước hết, chúng ta đều biết rằng, phòng, chống tham nhũng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao, cụ thể giai đoạn 2012-2022 “ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã kỷ luật cả cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có cả Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cả sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Nếu tính từ khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thì sau 1 năm thành lập đến nay, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án, 1.858 bị can về tội tham nhũng..; số vụ, việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu vi phạm bị phát hiện, xử lý. Đây cũng là câu trả lời thuyết phục nhất đối với luận điệu cho rằng người đứng đầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng không đủ tự tin và sự dũng cảm để nhìn nhận khuyết điểm.

Thứ hai, quyết tâm ngăn chặn tham nhũng từ gốc rễ của Đảng, Nhà nước ta

Với quyết tâm chính trị cao nhất, cơ quan, đơn vị, từ Trung ương đến địa phương, luôn gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, đưa công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu và toàn diện, quyết tâm ngăn chặn tham nhũng từ gốc rễ. Từ năm 2013 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã ban hành nhiều văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng; Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành, địa phương ban hành hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về quản lý kinh tế – xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng. Chứ không phải kêu gọi “đạo đức” để chống tham nhũng như những kẻ cố tình xuyên tạc.

Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bêu xấu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.