Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng

Gần đây, các lực lượng thù địch, phản động lợi dụng việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội xem xét nguyện vọng cá nhân và đồng ý cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với một số cán bộ cấp cao, đồng loạt đăng tải các bài viết xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng. Trong bài viết “Quanh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn ai”, Thu Hằng đã trích dẫn, cắt ghép những nhận định không khách quan, sai sự thật của một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, rồi a dua, hùa theo,…. cho rằng, ở Việt Nam “đang xáo trộn chính trị”, “đó là sự tranh giành quyền lực, chiến tranh phe phái”… Rõ ràng, đây là những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc tình hình ở Việt Nam, gây hoang mang dư luận xã hội, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Thứ nhất, miễn nhiệm, từ chức là việc làm bình thường trong công tác cán bộ và được thực hiện từ khi có Đảng lãnh đạo.

Miễn nhiệm, từ chức của cán bộ là việc diễn ra bình thường, không chỉ ở Việt Nam, mà ở các nước trên thế giới, không phải đến bây giờ mới có mà đã có từ rất lâu. Sau cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức Đảng (1955 – 1956), đồng chí Lê Văn Lương tự nhận thấy có phần trách nhiệm trong công tác chỉnh đốn tổ chức Đảng đã xin tự rút khỏi Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất trong Ban Chỉ đạo Cải cách ruộng đất cũng nhận trách nhiệm về mình như: Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức, ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

Vấn đề miễn nhiệm, từ chức đã được đặt ra trong các nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và được luật hóa trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, Quy định số 41 ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ nêu rõ: căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, là miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng. Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức. Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng. Nên, việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thời gian qua là hoàn toàn đúng theo quy định và trên thực tế đã mang lại những tác động tích cực. Đối với những người được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà không hoàn thành được, để cấp dưới trực tiếp sai phạm, hoặc thấy khó khăn quá thì xin từ chức.

Vì vậy, có thể thấy, việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ được thực hiện ở nước ta từ rất lâu và theo đúng quy định; cùng với việc lựa chọn, rèn luyện cán bộ, Đảng ta cũng thẳng thắn, đánh giá chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ để họ sửa chữa. Đối với những cán bộ không còn đủ uy tín, việc xin thôi giữ chức vụ cũng không hề khó hiểu. Điều này cho thấy, công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện một cách nghiêm túc, loại bỏ tư tưởng chỉ có lên không có xuống, đã lên rồi thì rất khó xuống.

Việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ hoàn toàn không thể và không phải do bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào có thể ép buộc, áp đặt một cách vô căn cứ. Đảng và Nhà nước ta đã có những quy định rõ ràng, chặt chẽ, đầy đủ căn cứ pháp lý đối với việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đó là hoạt động bình thường trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chứ không phải là “tranh giành quyền lực, chiến tranh phe phái” như những gì Thu Hằng xuyên tạc.

Thứ hai, việc miễn nhiệm và cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác là thể hiện sự dũng cảm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sự quyết tâm xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh của Đảng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích… cần phải có sự thành thực tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để sửa đổi. Nhất là những người cán bộ và lãnh tụ, càng phải làm cho xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, của dân tộc. Càng phải làm gương cho tất cả đảng viên, tất cả quần chúng noi theo. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ta và phần lớn cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công khai khuyết điểm, sai lầm và thực hiện kỷ luật nghiêm minh hoặc cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác đối với cán bộ của Đảng là thể hiện một Đảng không giấu giếm khuyết điểm, thể hiện bản lĩnh của Đảng Cộng sản chân chính, dám đấu tranh mạnh mẽ với những sai lầm, khuyết điểm để bảo đảm sự trong sạch và uy tín của Đảng. Việc đảng viên xin từ chức là phản ánh sự tiến bộ trong nhận thức khi nhận ra khuyết điểm, thể hiện sự tiên phong gương mẫu, dám đấu tranh với bản thân, dám dũng cảm nhận khuyết điểm, dám nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Việc miễn nhiệm và cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác của một số cán bộ thời gian qua là hoàn toàn đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo nguyện vọng của cá nhân cán bộ, đó là bản lĩnh, sự quyết tâm xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh của Đảng, chứ không phải “xáo trộn chính trị” như sự xuyên tạc của Thu Hằng và đồng bọn.

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Vì vậy, việc nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động chống phá về công tác cán bộ của Đảng là hết sức quan trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác lại những thông tin xấu độc, không để bị mắc mưu bởi những luận điệu suy diễn, mượn gió bẻ măng của các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.