CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU HẠ THẤP VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Như đã thành lệ, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm phủ nhận thành quả, cũng như xuyên tạc nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng, trong đó đặc biệt là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình là những luận điệu của Võ Văn Quản đưa ra trong bài viết “Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại” trên trang mạng luatkhoa.org, ngày 15/8/2019.

1. Võ Văn Quản đề cao vai trò của nhóm tình báo Mỹ (OSS) trong Cách mạng Tháng Tám. Võ Văn Quản cho rằng, sự giúp đỡ của nhóm tình báo Mỹ (OSS) đã khiến cho Việt Minh trở thành lực lượng chính trị duy nhất ở Việt Nam được một thành viên Đồng minh là Hoa Kỳ hậu thuẫn, nhờ vậy mà Việt Minh càng trở thành một lực lượng chính trị có sức hút và dễ dàng được chấp nhận. Sự thật thì vai trò của nhóm OSS của Mỹ không đến mức như vậy. Trong vài tuần (tháng 7 và tháng 8/1945) nhóm OSS huấn luyện quân sự (sử dụng một số loại vũ khí hạng nhẹ) cho khoảng 200 du kích. Số vũ khí nhóm OSS thả xuống Việt Nam gồm một số súng trường M-1, bazooka, súng cối 60 mm và súng máy loại nhẹ chỉ đủ để trang bị cho 80 người. Trong quá trình Tổng khởi nghĩa, nhóm OSS có tham gia một số trận đánh. Đánh giá về vai trò của nhóm OSS, chính Thomas (chỉ huy nhóm OSS mang biệt danh Con Nai) đã khẳng định: “Nhiều người cũng nói rằng vì có sự ủng hộ của chúng tôi mà Hồ Chí Minh mới giành được quyền lực. Tôi không tin điều đó. Tôi chắc là ông cố gắng sử dụng thực tế là người Mỹ cho ông một số trang thiết bị. Ông đã tác động để nhiều người Việt Nam tin tưởng rằng chúng tôi là bạn Đồng minh. Nhưng có rất nhiều lý do giải thích việc ông giành được quyền lực và đó không phải vì chúng tôi trang bị vũ khí cho trên dưới một trăm con người”.

2. Võ Văn Quản hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Võ Văn Quản cho rằng: Tại thời điểm Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc Việt Minh chỉ có khoảng 5.000 người và hoạt động mạnh mẽ, có tổ chức chủ yếu ở vùng núi phía Bắc, gần biên giới Trung Quốc. Ảnh hưởng thực tế của Việt Minh lên đời sống chính trị của đa số người dân Việt Nam gần như là kiến và voi nếu so với tương quan của nhiều chính đảng và tổ chức tôn giáo – chính trị khác như Cao Đài, Hòa Hảo hay Quốc Dân Đảng,…

Sự thực không phải như vậy. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả của quá trình đấu tranh, hy sinh xương máu của toàn thể dân tộc Việt Nam suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn dân Việt Nam đã phải chuẩn bị toàn diện thực lực cách mạng từ nhiều năm trước, chứ không phải là “ăn may” hay “tranh công” từ lực lượng khác.  Lịch sử đã ghi nhận, ngày 9/3/1945, phát xít Nhật đảo chính lật đổ chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam. Ngay tối hôm đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ngày 12/3/1945 ra Chỉ thị lịch sử “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Hội nghị quyết định phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước trong toàn quốc làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới; Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1. Ngày 16/8/1945, “Quốc dân Đại hội Tân Trào” thông qua “10 Chính sách lớn của Việt Minh”; quyết định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ ngày 14/8 và đã giành thắng lợi trên cả nước, trong đó ngày 19/8 ở Hà Nội, ngày 23/8 ở Huế và ngày 25/8 ở Sài Gòn…

Như vậy, chỉ trong 15 ngày, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc cách mạng “long trời, lở đất”.  Đó là sự thật lịch sử! Chính Đảng Cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng sáng tạo đã nắm chắc, tận dụng thời cơ, biết tổ chức và tập hợp lực lượng, động viên được toàn dân tộc làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đó còn là vai trò tiền phong, gương mẫu, bất chấp mọi hy sinh, gian khổ, quyết chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc của hơn 5.000 đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là sự thật hiển nhiên. Thế mà, hiện nay vẫn còn một số phần tử, trong đó có Võ Văn Quản đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm đề cao vai trò một số lực lượng, đảng phái nào đó, hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chúng ta cần cảnh giác với những luận điệu sai trái đó.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU HẠ THẤP VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.