CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Sau 03 ngày (từ 16-18/5/2024) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Lợi dụng sự kiện này, trên các diễn đàn phản động xuất hiện nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc về chương trình làm việc, nội dung, kết quả của Hội nghị. Bài viết Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt? của Hoàng Trường là một điển hình. Với góc nhìn hạn hẹp và mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, y cho rằng Hội nghị Trung ương 9 là cuộc “chạy ma-ra-tông” giữa các phe phái, là cuộc “đảo lại quân cờ” của Tổng bí thư… Những luận điệu xuyên tạc này đang tạo ra những luồng dư luận xấu, phá vỡ sự đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện những nội dung đã được Trung ương quyết nghị.

1. Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ. Những kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. Đồng thời, tạo ra khí thế mới, xung lực mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Điều này cho thấy, những luận điệu xuyên tạc của Hoàng Trường là hoàn toàn phi lý, vô căn cứ, bịa đặt, phủ nhận trắng trợn những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 9.

2. Trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; quyết định cho thôi giữ chức, thi hành kỷ luật một số cán bộ đã có vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mục đích cao nhất của công tác nhân sự tại Hội nghị này là xây dựng, kiện toàn được “Một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao… xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân” như phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; chứ không phải là sự tranh giành, “chạy đua” giữa các phe phái, hay là cuộc “đảo quân cờ” như sự xuyên tạc của Hoàng Trường. Luận điệu phi lý của Hoàng Trường đang thao túng tâm lý một bộ quần quần chúng nhân dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng; hạ bệ uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

Từ những phân tích trên cho thấy, luận điệu xuyên tạc vô căn cứ của Hoàng Trường không thể phủ nhận được kết quả của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cùng với quá trình quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quyết nghị của Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh lên án, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.