CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH 41 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trên trang “DoithoaionlineTiến Văn, đăng bài viết: “Nói với người cs:Quy Định 41 Của Bộ Chính trị”….cho rằng: “Qui trình “xin thôi chức”- hạ cánh an toàn đã được đảng Hồ-Tàu mới lập thành văn bản cách đây vài năm, đó là Qui Định 41 của Bộ Chính trị ban hành vào cuối 2021”…. Phải khẳng định rằng, đây là những luận điệu phản động nhằm xuyên tạc, bóp méo Quy Định 41 của Bộ Chính trị, âm mưu thâm độc chống phá công tác cán bộ của Đảng ta.

1. Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, thay thế Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị. Quy định số 41-QĐ/TW ra đời rất cấp thiết, kịp thời, đáp ứng tình hình hiện nay và chứa đựng nhiều điều mới so với trước đây. Như: Nguyên tắc “không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm”; đưa nội dung “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” vào Căn cứ xem xét miễn nhiệm; nêu cụ thể 6 trường hợp miễn nhiệm, 4 trường hợp xem xét cán bộ từ chức; quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức gói gọn trong thời gian 10 ngày làm việc; hồ sơ miễn nhiệm, từ chức có những điểm mới; cán bộ từ chức có thể được xem xét bổ nhiệm, quy hoạch sau khi sửa chữa khuyết điểm…Nội dung Quy định số 41-QĐ/TW cho thấy Đảng ta rất rạch ròi, kiên quyết trong xử lý cán bộ sai phạm, nhưng cũng rất nhân văn; tạo bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã xem xét nguyện vọng cá nhân và cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với một số cán bộ cấp cao. Lợi dụng vấn đề này, các tổ chức, cá nhân phản động, thù địch, phần tử xấu đã “điên cuồng” chớp thời cơ để thêu dệt, xuyên tạc thông tin, làm sai lệch bản chất vấn đề để chống phá Đảng, Nhà nước. Mục đích, thông qua việc dựng chuyện, thổi phồng sai lầm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên hòng hạ thấp uy tín, phá vỡ khối đoàn kết trong Đảng, chia rẽ Đảng với dân, từ đó hướng lái, kích động người dân thực hiện các hành vi sai trái, tiếp tay cho các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Có thể khẳng định rằng, miễn nhiệm, từ chức là việc diễn ra bình thường, không chỉ ở Việt Nam, mà ở nhiều nước trên thế giới, không phải đến bây giờ mới có. Việc từ chức của cán bộ hoàn toàn không thể và không phải do bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào có thể ép buộc, áp đặt vô căn cứ. Đảng và Nhà nước ta đã có những quy định rõ ràng, chặt chẽ, đầy đủ căn cứ pháp lý đối với việc miễn nhiệm, từ chức của cán bộ. Vấn đề miễn nhiệm, từ chức đã được đặt ra trong các nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và được luật hóa trong hệ thống pháp luật nhà nước, cụ thể tại Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Mục tiêu của việc miễn nhiệm cán bộ vừa đáp ứng nguyện vọng của cá nhân, vừa góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đảm bảo đúng quy định.

Qua đây, mỗi người dân chúng ta càng nhận thấy rõ hơn bản chất và thủ đoạn của các đối tượng chống đối thế lực thù địch. Từ đó, cần nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết lên án, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.