Chỉ là giọng điệu bôi nhọ giới trí thức, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Tiến Dân

Trọng dụng hiền tài, “hiền tài là nguyên khí quốc gia” là tư tưởng nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa truyền thống và phát triển tư tưởng nhân văn ấy lên tầm cao mới để bắt kịp và xứng tầm thời đại. Điều đó thể hiện ở đường lối, quan điểm, các quyết sách chiến lược và sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ hiền tài của Đảng và Nhà nước ta. Thành tựu xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và thành quả đóng góp của trí thức Việt Nam hơn bảy thập kỷ qua đã nói lên điều đó.

Tuy vậy, một số người cố tình bịa đặt, ra sức lăng mạ, bôi nhọ đội ngũ trí thức, xuyên tạc đường lối, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đội ngũ trí thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết: “Nghĩ về số phận hẩm hưu của giới trí thức Việt Nam”, ngày 15.2.2019 của Nguyễn Tiến Dân là người trong số đó. Trong bài viết, Nguyễn Tiến Dân không chỉ bịa đặt, xúc phạm trí thức Việt Nam, xúc phạm danh dự, nhân phẩm con người và theo chân của những kẻ chủ mưu kích động chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Tiến Dân đã sai khi viết: “Việt Nam mình, nghèo thì nghèo, hèn thì hèn”. Chúng ta biết rằng, ngay cả khi còn nghèo thì Việt Nam mình đâu có hèn. Ông Dân cũng đã thừa nhận “Đảng mình” rất coi trong trí thức” là đúng, nhưng lại sai với những gì đã có trong thực tiễn khi ông cho rằng “Khoa bảng nhiều, nhưng những phát minh trong nước của người Việt được Thế giới nhìn nhận lại hiếm”“nếu có, chúng chủ yếu đến từ những tay ngang và những nhà khoa học chân đất”. Ông Dân đã bỏ ngoài hiện thực cuộc sống với lối tư duy cách biệt với thực tiễn nên rất hồ đồ, mù quáng khi viết “Chính thói kiêu ngạo đến mức mù quáng của những người CS, đã triệt tiêu mọi sự sáng tạo trong xã hội”. Không lập lờ nữa, cuối bài ông Dân viết: “Về phần cá nhân, lão đây cực kỳ căm ghét cái chế độ độc tài của các ông”.

Không khó để thấy rằng, với những lời lẽ, giọng điệu xuyên tạc của ông Dân, thực chất là nhằm phủ nhận thành tựu của sự nghiệp khoa học và giáo dục Việt Nam, phủ nhận công lao to lớn của đội ngũ trí thức Việt Nam, hạ thấp vai trò và bôi nhọ đội ngũ trí thức Việt Nam, nhằm gây hoài nghi, chia rẽ, phá hoại đoàn kết, làm mất lòng tin và suy giảm động lực sáng tạo khoa học của đội ngũ trí thức Việt Nam. Có thể nhận thấy, ông Dân đang chống phá chế độ và cố ý tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 Thực tiễn nói lên tất cả và chứng minh thành tựu to lớn của sự nghiệp giáo dục Việt Nam, sức sáng tạo to lớn của trí thức Việt Nam. Vào thời điểm khi mới giành được độc lập, thống nhất, bắt tay xây dựng đất nước, nền giáo dục Việt Nam coi như bằng không. Vậy mà, đến nay đất nước chúng ta đã có hệ thống giáo dục quốc dân lớn mạnh, độc lập, tự chủ, sánh vai với các nước vào hàng phát triển cao trên thế giới. Đất nước ta đã có hàng triệu trí thức, nhà khoa học trên tất cả các lĩnh vực với những đóng góp to lớn, tích cực của đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học đối với sự phát triển của đất nước. Có được thành quả đó, phải xuất phát từ chính đất nước và con người Việt Nam với tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo vươn lên; sự cống hiến, lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức. Đặc biệt là sự lãnh đạo và quan điểm trọng dụng đội ngũ trí thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể dẫn chứng. Vấn đề phát triển giáo dục, xây dựng đội ngũ trí thức, chính sách phát triển khoa học, đãi ngộ và tôn vinh đối với mọi thành quả sáng tạo khoa học của bất cứ ai, đã được đề cập rõ trong văn kiện các kỳ đại hội Đảng và nhiều nghị quyết của Trung ương Đảng, nghị quyết của Chính phủ và chiến lược quốc gia, của các ngành và địa phương.

    Như vậy, những ai cố tình tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận kết quả thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và trọng dụng đội ngũ trí thức và sức sáng tạo của con người Việt Nam về thực chất là biểu hiện cơ hội, phản động, vào hùa với các thế lực thù địch. Mọi người hãy cảnh giác với những lời lẽ kích động, xúi dục chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa, chống phá Đảng Cộng sản, phủ nhận vai trò và xúc phạm đội ngũ trí thức Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Chỉ là giọng điệu bôi nhọ giới trí thức, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Tiến Dân

 • 22 Tháng Hai, 2019 at 8:59 sáng
  Permalink

  Hoàn toàn đồng tình với tác giả. Nguyễn Tiến Dân không chỉ bịa đặt, xúc phạm trí thức Việt Nam, xúc phạm danh dự, nhân phẩm con người và Y đích thực là kẻ theo chân bè lũ phản động chống lại chế độ.

  Reply
 • 24 Tháng Hai, 2019 at 8:02 sáng
  Permalink

  Đúng vậy, trọng dụng hiền tài, “hiền tài là nguyên khí quốc gia” là tư tưởng nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

  Reply
 • 26 Tháng Hai, 2019 at 3:54 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Tiến Dân rõ ràng là xuyên tạc, bịa đặt. Coi trọng tri thức là truyền thống ngàn năm của dân tộc ta, đây là một điều không thể phủ nhận, xuyên tạc.

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2019 at 7:35 sáng
  Permalink

  Mọi người hãy cảnh giác với những lời lẽ kích động, xúi dục chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa, chống phá Đảng Cộng sản, phủ nhận vai trò và xúc phạm đội ngũ trí thức Việt Nam

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.