Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng Việt Nam (Kỳ hai)

Đảng viên trẻ vẫn là lực lượng tiên phong, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả bài viết Cánh Cò đã cố tình xuyên tạc sự thật khi cho rằng, đảng viên trẻ ở nước ta hiện nay luôn bị nhồi nhét bởi một mớ sách kinh điển của chủ thuyết Mác Lê, trong khi đó vấn đề cơm áo gạo tiền ám ảnh họ hàng ngày, hàng giờ.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh rằng, những đảng viên trẻ đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của Đảng. Với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm tháng chiến tranh, các thế hệ đảng viên trẻ của nước ta đã nô nức lên đường theo tiếng gọi của non sông đất nước, đã không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh; hàng ngàn, hàng vạn đảng viên trẻ mang trong mình khát vọng, lý tưởng cao đẹp đã dâng hiến cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhiều đảng viên trẻ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí và sức mạnh con người Việt Nam cho thế hệ mai sau noi gương học tập và làm theo như: Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Mã Lượng, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thị Lý… Ngày nay, đảng viên trẻ vẫn là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều hoạt động của đảng viên trẻ đã diễn ra như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đảng viên trẻ tiên phong các phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đảng viên trẻ tích cực học tập, sáng tạo theo lời Bác dạy”, “Đảng viên trẻ rèn luyện tính trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo Di chúc của Bác” và “Tu dưỡng, rèn luyện tính gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản trẻ”…

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đảng viên trẻ luôn phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của mình, dám nghĩ, dám làm đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Hiện nay, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảng viên trẻ không chỉ phát huy vai trò tiên phong, tích cực, chủ động phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những cán bộ ưu tú của Đảng trong tương lai, mà còn đi đầu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tế nêu trên cho thấy, bất kể ai, “Cánh cò” hay thế lực nào phủ nhận học thuyết khoa học, cách mạng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận mục tiêu, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn đều là những kẻ đi ngược lại với xu thế của thời đại, với lợi ích quốc gia – dân tộc. Điều này cần phải được lên án và đấu tranh bác bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng Việt Nam (Kỳ hai)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.