Công khai chống Đảng, tội không thể dung thứ

Gần đây, trên trang mạng Dân làm báo Nguyễn Thiên đã phát tán bài viết với tiêu đề “Tại sao tôi công khai chống đảng cộng sản”. Nghiên cứu bài viết tôi thấy Nguyễn Thiên là người cố tình xuyên tạc lịch sử dân tộc và Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, đặc biệt là về lịch sử lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng, lại được các thế lực phản động cổ súy nên Nguyễn Thiên đã không ngần ngại bộc lộ quan điểm công khai chống Đảng Cộng sản, nói xấu lãnh tụ, xuyên tạc thành quả cách mạng và đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Thực chất Nguyên Thiên lợi dụng vấn đề quốc kỳ, Đảng kỳ để xuyên tạc, kích động chống Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, về lịch sử và ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng. Quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy mẫu từ hiệu kỳ Cờ đỏ sao vàng (hay còn gọi là cờ sao mai) của Mặt trận Việt Minh ở Bắc Kỳ từ trước tháng 8 năm 1945. Lá cờ đỏ sao vàng hiện nay được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 23 tháng 11 năm 1940.

Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hiệu kỳ này lần đầu do Hồ Chí Minh sử dụng tại buổi mở lớp “Con đường giải phóng” huấn luyện cán bộ chuẩn bị thành lập Mặt trận đại đoàn kết dân tộc vào cuối năm 1940, và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày 19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc Hội nghị thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội. Lá cờ đỏ sao vàng được lực lượng Việt Minh sử dụng hiệu triệu nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội tại Tân Trào đã quyết nghị lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập. Trong thời gian Cách mạng Tháng 8, tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhân dân hầu hết các nơi dưới sự lãnh đạo của Việt Minh sử dụng lá cờ này. Sau khi giành được chính quyền, thì cờ Việt Minh được sử dụng biểu tượng một nước Việt Nam mới. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ Tuyên bố độc lập tại quảng trường Ba Đình. Ngày 5 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quyết định quốc kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Trong cuộc họp Quốc hội khóa I đã thông qua quy định cụ thể về quốc kỳ vào ngày 02 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong Nam Kỳ khởi nghĩa 1940. Chính lá cờ này đã cùng phái đoàn Chính phủ đi từ châu Á sang châu Âu, từ châu Âu về châu Á; cờ đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào, còn không ai có quyền thay đổi quốc kỳ và quốc ca”. Với những minh chứng trên đã bác bỏ hoàn toàn sự xuyên tạc sai sự thật của Nguyễn Thiên về nguồn gốc của lá cờ Tổ quốc.

Thứ hai, với lá cờ đỏ búa liềm. Lá cờ đỏ búa liềm ra đời gắn với lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của những người Cộng sản, đồng thời tượng trưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động. Vậy để Nguyễn Thiên hiểu rõ hơn về lá cờ đỏ búa liềm đó là: Một, Đảng huy là hình tượng cái búa và lưỡi liềm đặt chéo nhau. Cái búa biểu tượng cho công nhân còn lưỡi liềm biểu tượng cho nông dân. Sự đặt chồng lên nhau của búa và liềm tượng trưng cho sự thống nhất của hai giai cấp lao động, ngụ ý Liên minh Công – Nông cùng nhau xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa, không phân biệt giai cấp. Hai, Đảng kỳ là lá cờ có nền đỏ có hình tượng Đảng huy. Màu đỏ của Đảng kỳ biểu tượng cho cách mạng. Tất cả các Đảng Cộng sản sử dụng một Đảng kỳ biểu thị của tinh thần quốc tế vô sản.

Vậy, tại sao hai lá cờ lúc nào cũng ở vị trí song song ngang bằng nhau? Một câu hỏi thật ngớ ngẩn của Nguyễn Thiên. Song cũng nói để Nguyễn Thiên hiểu: Từ năm 1858 đến trước năm 1930 dân tộc Việt Nam với hàng trăm cuộc khởi nghĩa, phong trào chống thực dân Pháp nổ ra theo nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh đó đã bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và đều thất bại. Nguyên nhân chính là chưa tìm ra con đường cứu nước phản ánh đúng nhu cầu phát triển của xã hội Việt Nam. Cách mạng nước ta đứng trước sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; chính trị ổn định, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Thực tiễn này càng khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng và được ghi trong Điều 4, Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…”. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động trao cho Đảng và thực tiễn chỉ có Đảng cộng sản mới giải phóng được dân tộc Việt Nam, cho nên cờ Đảng và cờ Tổ quốc luôn được treo ở những vị trí trang trọng nhất.

Tóm lại, cờ Tổ quốc và cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng cao đẹp của nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng, niềm tự hào của dân tộc và của mỗi người dân Việt Nam. Vì vậy, bất kể là ai cũng không được xuyên tạc, nhạo báng biểu tượng niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc Việt Nam. Thiết nghĩ, qua bài viết này Nguyễn Thiên phần nào sẽ hiểu đúng về ý nghĩa và lịch sử của hai lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng, về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Nếu hiểu đúng mà còn cố tình tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam thì tội đó không thể dung thứ, phải kiên quyết đấu tranh, bác bỏ và xử lý nghiêm theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.