ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang hơn 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Không chỉ lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước; với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; nhân dân ta có quyền tự hào khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ấy vậy mà, trên trang “vietbao. com, kẻ tự xưng “Phạm Trần” có những tiếng nói lạc lõng xuyên tạc đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn của Đảng, phủ nhận những thành tựu to lớn của quân và dân ta đã đạt được trong suốt hơn 93 năm qua. “Phạm Trần” xuyên tạc bịa đặt rằng: “Đảng tự biên, tự diễn để chiếm quyền làm chủ đất nước của nhân dân”; “Y” còn rất ngu ngơ cho rằng: “Lý luận thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là sự mập mờ, viển vông, không có cơ bản”. Rất dễ để nhận ra đây là luận điệu cố tình xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn, trơ trẽn, bỉ ổi của một phần tử phản động là “Phạm Trần” hòng gây hoang mang, hoài nghi trong dư luận xã hội, đánh lừa những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, hướng lái mọi người tin theo những luận điệu sai trái của bọn chúng. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Như chúng ta đã biết, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở nước ta đã nổ ra hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ, áp bức tàn bạo của thực dân Pháp và bè lũ tay sai nhưng đều bị thất bại, cách mạng Việt Nam lâm vào khủng hoảng, bế tắc về đường lối lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng được trang bị lý luận sắc bén, tiến bộ là chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; vì vậy, nhân dân tin tưởng trao cho Đảng quyền lãnh đạo cách mạng, nhân dân bảo vệ Đảng, theo Đảng làm cách mạng, Đảng có địa vị vững chắc trong lòng nhân dân, trong lòng Dân tộc Việt Nam. Thực tế đó không thể phủ nhận, đồng thời là bằng chứng đanh thép bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc một cách hết sức trắng trợn của phần tử phản động Phạm Trần” cho rằng, “Đảng tự biên, tự diễn để chiếm quyền làm chủ đất nước của nhân dân”.

Trải qua 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển rất ấn tượng: Quy mô kinh tế tăng gấp 12 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 8,3 lần, kim ngạch xuất – nhập khẩu tăng 29,5 lần, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 22 lần, tỷ lệ hộ nghèo từ 58% năm 1993 xuống chỉ còn 2,23% năm 2021 tính theo chuẩn mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu và còn thiếu ăn, nước ta đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193/200 quốc gia trên toàn thế giới, quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước. Đảng ta thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia, Quốc hội có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước; Việt Nam có quan hệ thương mại với trên 220 đối tác, 71 nước đã công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, Việt Nam đã tham gia 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, kết quả đó là bằng chứng đanh thép bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc một cách trơ trẽn, bỉ ổi của “Phạm Trần”.

Đại hội XIII của Đảng xác định: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, biến những mục tiêu cao đẹp nêu trên trở thành hiện thực, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong từng bước phát triển của dân tộc ta, bọn phản động, cơ hội, bất mãn, thù địch không bao giờ từ bỏ dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam; vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện chính xác bộ mặt xấu xa của bọn chúng, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động như “Phạm Trần”; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.