Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vì lợi ích của cả dân tộc

Lợi dụng việc nâng cấp mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, Thục Quyên đăng trên “Vietnamthoibao. org2 xuyên tạc: “Cần 68 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam tìm thấy con đường này và hiểu đó chính là nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động”. Thục Quyên còn cho rằng, để hiện thực hoá các nội dung trong cam kết Việt Nam cần ngăn chặn tình trạng lộng quyền; thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, gạt bỏ mọi sự kỳ thị để mời sự đóng góp của mọi thành phần trong xã hội. Thực chất, Thục Quyên đang cố tình xuyên tạc quan điểm của Đảng ta về những nội dung này.

1. Đối với Hoa Kỳ, ngay trong giai đoạn từ những năm 1941 -1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và mong muốn sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Vì, nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới. Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ với Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, trên tinh thần: gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Hai nước đã tiến tới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, phát triển năng động và ngày càng sâu rộng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden Jr tháng 9/2023 vừa qua, Việt Nam – Hoa Kỳ đã nâng cấp mối quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện.

2. Ở Việt Nam, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Việc thiết lập cơ chế kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan quyền lực nhà nước là cần thiết, nhằm ngăn chặn khả năng lạm quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước được sử dụng đúng mục đích. Trong Hiến pháp năm 2013, vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước đã được ghi nhận. Sự phân công và kiểm soát quyền lực được thể hiện ngay trong việc phân định phạm vi quyền lực đối với từng cơ quan nhà nước. Cụ thể, Quốc hội được trao quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, Chính phủ thực hiện quyền hành pháp và Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện quyền tư pháp. Để ngăn chặn tình trạng lộng quyền, Đảng ta khẳng định: Phải kiểm soát quyền lực bằng cơ chế và phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế để bảo đảm mọi quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ thẩm quyền, quy trình, nguyên tắc của Cương lĩnh, Điều lệ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để quyền lực luôn vận hành đúng hướng, hiệu quả, ngăn ngừa, chống lạm quyền, lộng quyền, tha hoá quyền lực. Trong đó, tập trung vào:kiểm tra, giám sát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ;phát huy dân chủ kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ; công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; kiểm soát quan hệ lợi ích trong thực hiện công tác cán bộ của người đứng đầu; cạnh tranh lành mạnh trong thực hiện công tác cán bộ; báo cáo, giải trình trong thực hiện công tác cán bộ của người đứng đầu; truy cứu trách nhiệm và xử lý kỷ luật trong thực hiện công tác cán bộ của người đứng đầu. Như vậy, theo Thục Quyên, Việt Nam có thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tình trạng lộng quyền không?

3. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. Là biểu trưng sinh động của tư tưởng đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc. Vì vậy, cần tăng cường phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái, không làm tổn hại đến lợi ích chung của quốc gia, dân tộc để đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận sự khác biệt, không phân biệt, kỳ thị, đối xử với các giai tầng trong xã hội để thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc chứ không như võ đoán và xuyên tạc của Thục Quyên.

Có thể khẳng định rằng, thành tựu của công tác đối ngoại và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như kết quả của công tác kiểm soát quyền lực ở Việt Nam đã và đang được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao. Đây là chân lý thực tế mà các thế lực thù địch không thể xuyên tạc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.