ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Hơn 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiến lên, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong suốt chặng đường đó, Đảng ta luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ấy vậy mà, gần đây trên các diễn đàn phản động đã phát tán bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam có mang lại hạnh phúc cho dân như họ tuyên truyền?” của Diễm Thi xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đây là luận điệu phi lý, phiến diện, thiếu khách quan cần nhận diện, đấu tranh, bác bỏ.

Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu, động lực phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân” và “một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều nhấn mạnh: “Đảng không có mục đích chiến đấu nào khác ngoài mục đích vì sự trường tồn của dân tộc và hạnh phúc lâu dài của nhân dân”. Đại hội XIII chỉ rõ “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”. Từ đó cho thấy, Đảng ta luôn khẳng định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; mọi chủ trương, chính sách luôn xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Bảo đảm hạnh phúc cho nhân dân trên thực tế. Ngày 20/6/2012, với sự nhất trí của 193/193 quốc gia, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lấy ngày 20/3 hằng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm tôn vinh, phát triển và nâng cao giá trị hạnh phúc trên toàn cầu. Việt Nam cam kết thực hiện, nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

Thực tiễn gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội. Tăng trưởng kinh tế trung bình 7%/ năm trong giai đoạn 1986 – 2023. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ 35 trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 58 lần so với năm 1986, lên mức xấp xỉ 4.300 USD năm 2023. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện, nâng cao. Các ngành y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ được chăm lo, đầu tư, phát triển; hiện đã có 12,5 bác sĩ và 32 giường bệnh trên 1 vạn dân.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 (World Happinesss Report) của Liên Hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65, chỉ số hòa bình, tăng 4 hạng, lên vị trí 41; chỉ số bình đẳng lọt vào top 20 thế giới. Những cải thiện toàn diện về đời sống vật chất và tinh thần cùng những mối quan hệ yêu thương, chia sẻ trong xã hội, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đã mang lại cho mỗi người dân Việt Nam cuộc sống hạnh phúc thực sự đáng trân trọng, tự hào.

Từ những minh chứng trên cho ta thấy mục tiêu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang trở thành hiện thực. Đây là cơ sở để chúng ta củng cố niềm tin để khơi dậy khát vọng của nhân dân về một xã hội xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, phản động phủ nhận những cố gắng, nỗ lực mang lại hạnh phúc cho nhân dân của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua, như Diễm Thi và đồng bọn của y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.