ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW (NGÀY 9/5/2024) VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, trên trang, Doithoaionline.com, tác giả Phạm Trần có bài “5 điều răn của đảng csvn có dậy được ai”, Phạm Trần đã ra sức xuyên tạc, suy diễn, công kích chế độ, nhạo báng vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định những luận điệu trên là phản động, xảo trá, vu khống, hòng làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Đảng ta là đảng cầm quyền, trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Vì vậy, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh, đội ngũ đảng viên phải có đạo đức cách mạng là việc làm cần thiết và hết sức bình thường của một chính đảng.

Thứ hai, xuất phát từ vai trò của đảng viên, công tác rèn luyện đảng viên phải được tiến hành thường xuyên “như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”. Điều này, có nghĩa rằng, đã là đảng viên, ngoài việc gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng còn phải chịu những ràng buộc nhất định, để bảo đảm rằng mỗi đảng viên phải luôn thể hiện tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với mỗi đảng viên, việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện là việc làm “như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”, đòi hỏi phẩm chất, tư cách đạo đức phải gương mẫu hơn người dân bình thường. Đảng viên, bên cạnh việc tuân thủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ và văn bản của Đảng, thì với vai trò là công dân cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Thứ ba, theo Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới là cần thiết, khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cần thống nhất một số nhận thức: Khi ban hành những chuẩn mực đạo đức có nghĩa rằng trên thực tế đã có những vi phạm, những hiện tượng chưa lành mạnh của một bộ phận đảng viên. Tức là Đảng đã nhìn nhận trong Đảng hình thành và tồn tại những loại hành vi không phù hợp, sai trái, vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chưa (khó) xử lý bằng luật pháp, do đó cần được xử lý bằng các quy định của Đảng. Thẳng thắn, mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nội bộ. Vì thế, khẳng định Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới ra đời được ví như “chiếc gương” để mỗi tổ chức đảng, đảng viên “tự soi, tự sửa”, không để mình bị tha hóa, biến chất. Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024), sẽ góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Để phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, trước hết, mỗi cơ quan, đơn vị cần quản lý, nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội; chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa với những luồng dư luận trái chiều. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm chắc và thực hiện nghiêm những nội dung trong Quy định số Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024), gắn với vạch trần tính chất nguy hiểm của chiêu trò thổi phồng mặt trái, khuyết điểm mà các thế lực thù địch đang tiến hành, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng. Thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024), đó chính là biện pháp hữu hiệu để mỗi cán bộ, đảng viên tự “miễn dịch” trước những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.