Giật tít “độc tài” để kích động chống Đảng, Nhà nước

Trên trang mạng Danlambao ngày 18.5.2019 Cánh Dù lộng gió có giật tít:  “Độc tài, độc diễn, độc ém, độc lột” để câu khách.

Để câu khách, Cánh Dù lộng gió đã giật tít với những lời bình luận cực kỳ thiên cưỡng. Không thể tin được Y lại có thể viện dẫn ra những “bằng chứng” hoàn toàn bịa đặt. Chính điều ấy người đọc càng nhận ra bộ mặt tráo trở, mưu mô của Cánh Dù lộng gió. Điều đáng phê phán ở đây, chính Cánh Dù lộng gió đã xuyên tạc và bóp méo sự thật những điều Y dẫn ra. Tôi rất bất bình về nội dung này của Cánh Dù lộng gió và nhận thấy Y chính là tên bồi bút tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là một trong những thủ đoạn, tuy không mới nhưng nằm trong mưu đồ nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng nước ta. Tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về những thông tin cắt xén làm cho một bộ phận cộng đồng mạng cả tin vào những thông tin mà Y xuyên tạc, bịa đặt.

 Y cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là Độc tài thực chất là Y cố tình xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam, qua đó ngầm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, đòi xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Điều đó cho thấy, Y đã không hiểu gì về dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Sự thật lịch sử Cách mạng Việt Nam đã chứng minh, Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Công – nông được thành lập năm 1945, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, tôi tớ đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà nhân dân ta đổ biết bao công sức, máu xương mới giành được chế độ dân chủ đó.

 Trên thực tế, mọi quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân; Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật, mà ngày càng được hiện thực hóa sinh động trong cuộc sống hàng ngày của đời sống chính trị – xã hội ở nước ta.

Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại, những cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri cả nước … điều này cho thấy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện tốt nhất để cho mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện nguyên tắc: “Dân là chủ, dân làm chủ”, “toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và “bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”. Đồng thời, “phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Như vậy, những nội dung mà Cánh Dù lộng gió đã giật tít hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống xuyên tạc, bịa đặt, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần hết sức đề phòng, cảnh giác, đấu tranh và vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Giật tít “độc tài” để kích động chống Đảng, Nhà nước

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares