Góp ý của Nguyễn Đình Cống liệu tâm có trong sáng?

Ngày 12/01/2019, trên trang mạng Bauxite Việt Nam có bài viết “Góp ý về chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13” của Nguyễn Đình Cống.

Tôi chợt nghĩ, đây là bài viết của một công dân có trách nhiệm nhằm góp ý với Đảng ta về việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13 thì quả là điều đáng hoan nghênh. Trái lại, trong bài viết của mình, Nguyễn Đình Cống mang đầy hằn học và quy chụp. Y cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin là “một chủ nghĩa được tạo nên từ ngụy biện, chứa nhiều độc hại, chỉ mang lại và bảo vệ lợi ích phi nghĩa cho vài nhóm nhỏ”. Mọi người đều biết, chủ nghĩa Mác – Lênin – nền tảng tư tưởng của Đảng ta là một học thuyết cách mạng và khoa học không ai có thể phủ nhận được

Trong bài viết của mình, Nguyễn Đình Cống góp ý với Đảng ta về việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13 có hai vấn đề lớn đó là Báo cáo chính trị và nhân sự của Đại hội. Tôi cũng trao đổi về hai vấn đề đó như sau:

Thứ nhất, công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng, bảo đảm đúng quy trình, khoa học và chặt chẽ. Bộ Chính trị luôn chỉ đạo các Tiểu ban phối hợp chặt chẽ với nhau, khẩn trương, soạn thảo Dự thảo Báo cáo chính trị để gửi Đại hội Đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Các Đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đại hội về Trung ương để tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận góp ý vào dự thảo văn kiện và gửi về Trung ương. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài cũng góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan chức năng của Trung ương tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng các báo cáo tổng hợp. Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương thảo luận, xem xét quyết định. Đồng thời, cũng bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng. Từ đó, thông qua toàn văn Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Một quy trình hết sức công phu, dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng và nhân dân trong xây dựng Báo cáo chính trị, ấy vậy mà Nguyễn Đình Cống lại cho rằng đó “là của những trí tuệ giáo điều, đã bị xơ cứng, của những lao động giản đơn như sao chép, cắt dán, liệt kê”. Sự góp ý trong xây dựng Báo cáo chính trị, mà Nguyễn Đình Cống đưa ra là hàm ý phủ nhận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thứ hai, về nhân sự của Đảng.

Việc lựa chọn từng nhân sự cụ thể đều phải là người có kinh nghiệm, có trình độ, năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định, trong đó phẩm chất và năng lực được coi là yếu tố quyết định. Vì vậy, cần phải lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo đức mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tại Hội nghị Trung ương, bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, Trung ương cũng ghi phiếu đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi để tái cử và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngay sau Hội nghị Trung ương, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp “đặc biệt” là Ủy viên Trung ương tái cử; nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra. Hội nghị Trung ương thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Một quy trình chuẩn bị nhân sự hết sức công phu, dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng và đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng Nguyễn Đình Cống lại xuyên tạc là: “Cấp ủy cũ chỉ lập mà không được quyết định danh sách”. Luận điệu này của Y thực chất là sự xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

Như vậy, việc góp ý của Nguyễn Đình Cống về chuẩn bị Báo cáo chính trị và nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng là không hợp lý, thiếu tính khoa học. Thực chất, đây là âm mưu thâm độc của Nguyễn Đình Cống và các thế lực thù địch, nhằm gây nên sự dao động, hoài nghi về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác với những luận điệu sai trái này, đồng thời kiên quyết đấu tranh để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Góp ý của Nguyễn Đình Cống liệu tâm có trong sáng?

  • 4 Tháng Hai, 2019 at 10:15 sáng
    Permalink

    Những “góp ý” của Nguyễn Đình Cống vào công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng là những luận điệu thù địch, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.