“Góp ý” vào Văn kiện Đại hội Đảng: Bùi Tín – tên phản quốc thêm trăm ngàn lần gây tội ác

Ly Ly

Ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến.
Lợi dụng cơ hội này, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã tung lên internet những “thông tin xuyên tạc” núp dưới vỏ bọc “đóng góp trung thực, thẳng thắn vì nhân dân, vì đất nước” nhằm chống phá quan điểm, đường lối của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đọc bài viết: “Để cuộc góp ý của dân không như nước đổ đầu vịt” của Bùi Tín trên một trang mạng xã hội những ngày gần đây, Bùi Tín cho rằng việc xin ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: “chỉ là hình thức mỵ dân”, chỉ như “nước đổ đầu vịt””.
Chúng ta biết rằng, đây không phải lần đầu tiên Đảng ta thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ của Đảng. Mục đích việc công bố và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII, nhằm mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của dân dân trong tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện chủ trương “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần làm cho các văn kiện Đại hội Đảng thực sự trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; để các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cơ quan chức năng đã tập hợp được hàng chục nghìn ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân trong đó có ý kiến của nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, chuyên gia thuộc các lĩnh vực; trí thức trong nước và một số trí thức Việt kiều, các tầng lớp nhân dân.
Qua tổng thuật các ý kiến đóng góp của toàn dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII cho thấy, hầu hết các ý kiến đều đồng tình, nhất trí với nội dung các dự thảo văn kiện. Chúng ta có thể thấy Đảng ta đã nghiêm túc tiếp thu, tôn trọng những ý kiến đóng góp của cấp ủy, tổ chức đảng, các tầng lớp nhân dân, đưa ra thảo luận tại đại hội; xin ý kiến biểu quyết để bổ xung, hoàn thiện nội dung văn kiện Đại hội, để Văn kiện Đại hội XII thực sự là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân chứ không phải là “công trình của vài người và một số trí thức đảng viên” như Bùi Tín tuyên truyền, xuyên tạc
Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Để văn kiện Đại hội XII là kết tinh trí tuệ của toàn dân. Để thực hiện có hiệu quả việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, các cơ quan tham mưu của Đảng đã bám sát quá trình lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý; kịp thời động viên, cổ vũ, chỉ đạo việc đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII; đúc rút kinh nghiệm, nhắc nhở những biểu hiện góp ý và tiếp thu góp ý mang tính hình thức, đơn giản, hạn chế cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả.
Thực tiễn vừa qua cho thấy quá trình chỉ đạo lấy ý kiến đóng góp của toàn dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XII được tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Chúng ta tin rằng mọi ý kiến đóng góp có hiệu quả, mang tính xây dựng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Ðảng của các tầng lớp nhân dân sẽ được Tiểu ban Văn kiện tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Và sẽ không có hiện tượng “bao trí tuệ, tâm huyết bị khước từ, phí bỏ một cách ngạo mạn” như Bùi Tín đã hằn học, vu khống.
Chúng ta có cơ sở để tin rằng: nội dung các văn kiện trong các kì Đại hội trước và văn kiện Đại hội XII tới đây sẽ là sự kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hàng vạn ý kiến quý báu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ được tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của ĐẢNG, chứ không phải như “nước đổ đầu vịt” giống như Bùi Tín đã “chụp mũ”.
Động cơ chính trị đen tối của Bùi Tín là lợi dụng việc góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng để công kích, xuyên tạc, vu cáo Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on ““Góp ý” vào Văn kiện Đại hội Đảng: Bùi Tín – tên phản quốc thêm trăm ngàn lần gây tội ác

 • 30 Tháng Mười, 2015 at 10:25 chiều
  Permalink

  Một tên phản bội Tổ quốc, chạy ra nước ngoài như Bùi Tín mà lại có nhã ý, thành tâm “đóng góp ý kiến” để xây dựng đất nước xem ra những “ý kiến” đó không thuộc loại phá hoại, thì cũng thuộc diện gây rối.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Một, 2015 at 3:20 chiều
  Permalink

  KHÔN THÌ TỪ LÚC LÊN 3, DẠI THÌ BẠC ĐẦU VẪN CỨ DẠI
  “Khôn thì từ lúc lên 3, dại thì bạc đầu vẫn cứ dại” – câu này các cụ mình dạy quả không sai. Ông Bùi Tín thử đếm lại xem ông đã qua gần 90 mùa “su hào” chưa?
  Thời gian còn lại trong cuộc đời ông dù không dài, song vẫn còn đủ để ông một lần “ăn năn” hối cải – ít nhất cũng đủ để mọi người dân Việt Nam nhận thấy được là thái độ hối cải của ông.
  Như thế để con cháu, dòng họ, bạn bè của ông không phải thỏ dài mà thốt lên câu: “Tay đó phản động đến tận lúc chết” khi nhận được tin cáo phó về ông.

  Reply
 • 2 Tháng Mười Một, 2015 at 11:12 sáng
  Permalink

  Đóng góp vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Nhân dân, khẳng định “Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN” trong quan điểm, đường lối của Đảng ta. Những ý kiến góp của nhân dân sẽ được Đảng ta tiếp thu có chọn lọc trên cơ sở mục tiêu chung vì mục tiêu :”dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Không hiểu sao, tên phản quốc Bùi Tín lại có những cái suy nghĩ thiện cẩn như thế.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:45 chiều
  Permalink

  Bùi Tín đã làm được gì cho gia đình, họ hàng và bạn bè của ông được tự hào về ông chưa? Nếu chưa, ông hãy cố gắng làm được một việc gì đấy để cho người thân của ông được tự hào đi, dù chỉ là một lần thôi. Chứ ông cứ sài khoảng thời gian ngắn ngủi và tí hơi thừa để góp ý cho Đời, cho người Việt Nam kiểu này thì … có lẽ ông sẽ kiệt sức mất thôi, trước khi ông làm được một việc có ích cho Đời, cho người Việt Nam hiện nay. Chứ cứ cái kiểu núp dưới vỏ bọc “đóng góp trung thực, thẳng thắn vì nhân dân, vì đất nước” nhằm chống phá quan điểm, đường lối của Đảng kiểu này thì… ông khi ông ra đi, người ta sẽ nghĩ, như thế có ích hơn là ông ở lại… trần thế này.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:19 chiều
  Permalink

  Tên phản quốc Bùi Tín đã nhiều lần gây tội ác, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những lời lẽ, hành động của hắn đáng bị lên án và trừng trị nghiêm khắc.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:05 chiều
  Permalink

  Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc công bố và lấy ý kiến nhân dân đóng góp và Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng của Đảng ta nhằm tận dụng triệt để trí tuệ của đông đảo nhân dân, phát huy dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, các tổ chức và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Việc công bố và lấy ý kiến đông đảo quần chúng nhân dân Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII thực sự là sự cầu thị của Đảng, đồng thời cho thấy việc phát huy và thực hành dân chủ sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội. Những lời nói kiểu “khẩu phật tâm xà” như Bùi Tín và đồng bọn càng cho thấy sự hặn học của lũ người bán nước hại dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhưng đúng như câu ngạn ngữ nổi tiếng: chó cứ sủa, đoàn tàu vẫn cứ đi! Đại hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp và những lời sằng bậy, dối trá như của Bùi Tín sẽ chỉ là âm thanh lạc điệu mà thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.