KHÔNG THỂ LỢI DỤNG VẤN ĐỀ THAM NHŨNG ĐỂ XUYÊN TẠC, VU CÁO ĐẢNG

Tham nhũng là một đề của xã hội, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều có vấn nạn này. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.

Tuy nhiên, không thể lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng để “bẻ lái”, xuyên tạc, nói xấu Đảng và “đánh đồng” tất cả đội ngũ đảng viên của Đảng với những đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức, tham ô, tham nhũng như lời lẽ của Trần Quốc Việt trên trang danlambao, ngày 8/8/2020 với tiêu đề: Đảng Tất Thành Cang

Thứ nhất, có lẽ Trần Quốc Việt là người không có một chút hiểu biết gì về lịch sử dân tộc mình – nơi đó là cội nguồn gốc rễ của Y. Bởi vì, thế giới đều hiểu rằng, ở Việt Nam, trước năm 1930 khi chưa có Đảng, dưới ách thống trị tàn bạo, dã man của thực dân Pháp và một chế độ phong kiến thối nát, cuộc sống của người dân Việt Nam không bằng kiếp trâu, ngựa, đầy máu và nước mắt, cơ cực, lầm than và tủi nhục. Vì không chịu được sự bóc lột của thực dân Pháp, một số sĩ phu yêu nước đã ra đi tìm đường cứu nước nhiều cuộc khởi nghĩa của Nhân dân đã nổ ra, nhưng kết cục đều thất bại, do thiếu một đường lối chính trị đúng đắn soi đường.

Từ khi có đảng lãnh đạo, lịch sử cách mạng Việt Nam bước sang trang sử mới, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành thắng lợi vẻ vang, mang lại độc lập cho dân tộc và tự do, ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Ngay từ khi ra đời Đảng ta luôn ý thức được tinh thần, trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của mình đối với đất nước, với dân tộc Việt Nam. Vì vậy, mỗi đảng viên khi tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, đều phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ của trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam đã dạy: vào Đảng là để phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, chứ không phải để làm quan, phát tài.

Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận cán bộ, đảng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân. Song, phải khẳng định rằng, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” chứ không phải như luận điệu của Trần Quốc Việt cho rằng: “Vào Đảng là con đường ngắn nhất để có thể thành tư bản…Con đường đi đến giàu sang nhưng đầy oán hận này được lát bằng quyền lực độc tài”.

Thứ hai, khi nói về tham nhũng, Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng chỉ rõ ba căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là những “thứ giặc nội xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay những cán bộ, đảng viên tham nhũng điều bị xử lý nghiêm,

Như vậy, Trần Quốc Việt cần phải hiểu rằng: tham nhũng và chống tham nhũng ở mọi thời và muôn đời vốn không bao giờ cũ. Đó là vấn đề song hành cùng với sự tồn tại và phát triển của mọi quốc gia. Điều quan trọng là quốc gia đó có đủ quyết tâm, có đủ kiên trì để hạn chế, tiến tới xóa bỏ nạn quan liêu, tham nhũng hay không mà thôi!

Tóm lại, mấy lời nhảm nhí mà Trần Quốc Việt đăng trên Danlambao, thực chất chỉ là âm mưu của bè lũ “bán nước, hại dân”, chỉ vì mấy đồng tiền nhơ bẩn mà tuôn ra những lời dối trá, xuyên tạc nhằm khoét xâu mâu thuẫn, gây chia rẽ đoàn kết giữa Đảng với Nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam hãy đề cao cảnh giác, tỉnh táo, quyết không mắc mưu và kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, dã tâm thâm độc, xảo quyệt của những kẻ phản động như Trần Quốc Việt./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares