Không thể mượn danh trí thức để tuyên truyền chống Đảng

Gần đây, trên không gian mạng xuất hiện bài viết GS Lê Hữu Khóa với tự đề “Nhân trí dân chủ (phần 2)”. Trong bài viết, Lê Hữu Khóa đã nhân danh GS để nói lên những điều mang tính chất tưởng chừng như rất “lý luận”, khoa học. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau vỏ bọc đó là nội dung đầy tính chất phản động. Bằng những lập luận vòng vo, lươn lẹo, GS Lê Hữu Khóa đã trắng trợn xuyên tạc quan điểm của Đảng về trí thức khi cho rằng: “Từ khi thành lập 1930 cho tới nay: không dám đối thoại với trí thức đại diện cho dân trí dân chủ, không dám đối luận với các chuyên gia về nhân tri dân chủ…”. Nguy hiểm hơn, trong bài viết Ông ta còn tự đưa ra kết luận hết sức hồ đồ: “Từ lỗi tới tội, ĐCSVN với ý đồ toàn quyền để toàn trị, nhưng lại hèn với giặc, ác với dân”.

Chỉ cần đọc qua bài viết này, bất kỳ ai cũng đều nhận rõ Lê Hữu Khóa lợi dụng chức danh GS để sử dụng những lập luận xảo trá, lừa lọc, vu cáo hòng đánh lừa nhân dân, làm nhân dân tin rằng Đảng ta không coi trọng trí thức, không phát huy dân chủ, phát huy những sáng kiến hay, tốt đẹp của đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước… Từ đó, hạ thấp uy tín của Đảng; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Từ thực tiễn cho thấy, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng trí thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trí thức là vốn quý của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Sau Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, trong những ngày đầu thành lập nước, Đảng, Nhà nước ta đã ủy thác cho nhiều trí thức giữ những cương vị quan trọng trong bộ máy chính quyền như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại luật sư Phan Anh, giáo sư Đặng Thai Mai… Đồng thời, Đảng ta cũng kêu gọi đông đảo trí thức Việt kiều về nước như giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di, Lê Văn Thiêm, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch… để cùng với trí thức trong nước góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn nhất quán và kiên trì thực hiện quan điểm: “Đối với trí thức, phát huy năng lực, trí tuệ, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức, các nhà khoa học phát minh, sáng tạo. Bảo vệ quyền sở hữu, đãi ngộ xứng đáng những cống hiến của trí thức trong công cuộc phát triển đất nước”. Thực tiễn đã chứng minh, Đảng, Nhà nước ta đã thực thi nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức đem lại hiệu quả cao như: chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức; chính sách tạo môi trường phát huy vai trò của trí thức; chính sách sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và chính sách thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều giải thưởng quốc gia và của các ngành, các lĩnh vực, việc phong tặng các chức danh khoa học, các danh hiệu cao quý cho trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ,… đã được thực hiện, khích lệ, động viên tinh thần đối với trí thức. Gắn liền với các chủ trương, chính sách đó là sự đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, văn nghệ,… góp phần phát huy tiềm năng và nội lực của đội ngũ trí thức trong hoạt động thực tiễn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn trí thức: “Các bạn là bậc trí thức, các bạn có trách nhiệm vẻ vang và nặng nề là làm cái gương cho dân trong mọi việc. Dân ta đã đấu tranh một cách rất dũng cảm, lẽ tất nhiên giới trí thức phải đấu tranh dũng cảm hơn nữa để làm gương cho nhân dân”.

Thiết nghĩ, GS Lê Hữu Khóa dù ông ở đâu, làm gì, nhưng đã có trong mình dòng máu của người dân đất Việt thì phải có những đóng góp tích cực cho đất nước chứ đừng sử dụng những luận điệu mang tính kích động, mù quáng, chia rẽ, phản động như vậy. Dù Ông có những lập luận theo kiểu lươn lẹo, vòng vo, lừa bịp và xảo trá, phản động như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của những trí thức chân chính, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Không thể mượn danh trí thức để tuyên truyền chống Đảng

 • 4 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:21 sáng
  Permalink

  hoàn toàn đồng tình với tác giả, đã là người dân Việt Nam thì phải có những đóng góp tích cực cho đất nước, những kẻ như Lê Hữu Khóa sử dụng luận điệu mang tính phản động không xứng đáng được gọi là trí thức chân chính

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:51 sáng
  Permalink

  Dù Ông có những lập luận theo kiểu lươn lẹo, vòng vo, lừa bịp và xảo trá, phản động như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của những trí thức chân chính, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:27 sáng
  Permalink

  Đừng gọi là GS,TS Lê Hữu Khóa nữa vì ông ấy không xứng với học hàm, học vị đó

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:31 sáng
  Permalink

  Lê Hữu Khóa – Kẻ ăn cơm thừa, canh cặn, nhận vài đồng USD của bọn phản động thì lấy đâu ra mà trí với cả thức. Học cao, hiểu rộng mà hồ đồ, xuyên tạc, đổi trắng thay đen ngư Lê hữu Khóa thì cùng không bằng trẻ trâu

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:35 sáng
  Permalink

  Tôi hoàn toàn đồng tình với tac giả: Lê Hữu Khóa nhân danh GS để nói lên những điều mang tính chất tưởng chừng như rất “lý luận”, khoa học nhưng đằng sau vỏ bọc tri thức đó là cả một mưu đồ phản động, hại nước, hại dân. Mọi người hết sức cảnh giác với những “vỏ bọc” như Lê Hữu Khóa

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:38 sáng
  Permalink

  Cho dù có những lập luận theo kiểu lươn lẹo, vòng vo, lừa bịp và xảo trá, phản động như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị lật tẩy

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:43 sáng
  Permalink

  Từ thực tiễn đã cho thấy, Đảng, Nhà nước ta đã thực thi nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức đem lại hiệu quả cao như: chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức; chính sách tạo môi trường phát huy vai trò của trí thức; chính sách sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và chính sách thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều giải thưởng quốc gia và của các ngành, các lĩnh vực, việc phong tặng các chức danh khoa học, các danh hiệu cao quý cho trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ,… Nói như Lê hữu Khóa chẳng ai nghe đâu vì nó đi ngược lại với thực tiễn

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 3:03 chiều
  Permalink

  Những lời nói tưởng chừng rất lý luận, rất khoa học nhưng không thể che đậy được bản chất chống phá chế độ. Hãy cảnh giác với luận điệu nham hiểm, vòng vợ, lừa bịp trên.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:07 sáng
  Permalink

  Chỉ cần đọc qua bài viết này, bất kỳ ai cũng đều nhận rõ Lê Hữu Khóa lợi dụng chức danh GS để sử dụng những lập luận xảo trá, lừa lọc, vu cáo hòng đánh lừa nhân dân,

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:26 sáng
  Permalink

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn trí thức: “Các bạn là bậc trí thức, các bạn có trách nhiệm vẻ vang và nặng nề là làm cái gương cho dân trong mọi việc. Dân ta đã đấu tranh một cách rất dũng cảm, lẽ tất nhiên giới trí thức phải đấu tranh dũng cảm hơn nữa để làm gương cho nhân dân”. Lời dạy của Bác vẫn còn mãi, vậy mà một số ng lại sử dụng “vỏ bọc” tri thức để hại nước, hại dân.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:18 sáng
  Permalink

  Đảng, Nhà nước ta đã thực thi nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức đem lại hiệu quả cao như: chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức; chính sách tạo môi trường phát huy vai trò của trí thức; chính sách sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và chính sách thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài… Nói như Lê hữu Khóa là đi ngược lại với thực tiễn

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.