Không thể phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gần đây, trên internet, mạng xã hội, youtube,… các thế lực thù địch, phản động có nhiều bài viết xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trên trang Facebook của Đài Á Châu tự do (RFA) có bài viết “Vạch trần bản chất phản động của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền”. Đây là bài viết hết sức phản động, nguy hại khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng cầm quyền” và rằng: “tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là phản dân chủ”…

Chúng ta khẳng định rằng: Năm 1930, trên vũ đài chính trị của dân tộc Việt Nam xuất hiện một chính đảng cách mạng – Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng lên lãnh đạo nhân dân ta đánh Pháp, đuổi Nhật, lật đổ phong kiến giành lại chính quyền về tay nhân dân, được nhân dân tin tưởng, tôn vinh vị trí độc tôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kể từ tháng 9/1945, đã trở thành Đảng cầm quyền. Cả về mặt lý luận và thực tiễn, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là hoàn toàn phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ khi ra đời cho đến nay.

Thứ nhất, bản chất, mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngoài bản chất, mục tiêu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Ngoài lợi ích trên, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác. Bản chất của Đảng là sự thống nhất hài hòa giữa tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc làm cho Đảng thực sự được nhân dân kính trọng, tin yêu gọi là “Đảng ta”. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – là mục tiêu, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, qua hơn 35 năm đổi mới đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn và phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế – xã hội nước ta có sự phát triển khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Liên tiếp trong 4 năm, từ năm 2016 – 2019, Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990) mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4%, thì giai đoạn 1991-1995 GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016-2019 đạt mức bình quân 6,8%. Đặc biệt, trong năm 2020, trong khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do tác động của dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm qua tăng trung bình 5,9 %/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.

Mặt khác, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược có bước chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả đáng khích lệ. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được xác lập theo hướng đầy đủ, hiện đại và hội nhập. Điều đó đã bác bỏ mọi thủ đoạn kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về bản chất Đảng ta.

Thực tế, đây là những toan tính chính trị, luận điệu kêu gọi, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, tiến tới xoa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh đập tan âm mưu, thủ đoạn đòi đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch từ trong trứng nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.