Không thể xuyên tạc bản chất, vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan, tự hào, hòa niềm vui mừng Đảng với mừng Xuân. Thế nhưng đâu đó, các các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, đưa ra những luận điệu xuyên tạc. Mới đây, trên trang “Danchimviet” đã phát tán bài viết “Thử gọi đúng tên đảng cộng sản ở Hà Nội” của Nguyễn Thị Cỏ May. Vẫn là giọng điệu “bổn cũ soạn lại” hòng xuyên tạc bản chất, hạ thấp tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta. Vậy sự thật là gì ?

Với thái độ hằn học, bản chất xảo trá của kẻ phản động, Nguyễn Thị Cỏ May đã cố tình “đổi trắng thay đen” khi hồ đồ kết luận rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đúng là đảng ăn cướp”. Thực chất đây chỉ là luận điệu xuyên tạc, bẻ cong bản chất, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Bởi, thực tiễn lịch sử cho thấy, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan. Sự ra đời đó không chỉ là ý chí đơn thuần của các nhà hoạt động cách mạng mà là sản phẩm của lịch sử. Qua sự “sàng lọc” khắc nghiệt của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn 90 năm ra đời và lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò không thể thay thế đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã tổ chức thực hiện những nhiệm vụ to lớn, thu được những thắng lợi vĩ đại, mang tầm vóc lịch sử.

Trước hết, phải kể đến thắng lợi vĩ đại của công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Đó là cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ, hy sinh, chống lại những kẻ thù hùng mạnh hàng đầu thế giới, những mưu mô thâm độc chưa từng thấy. Chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sáng suốt chớp thời cơ thuận lợi, lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, đánh đổ chế độ cai trị của hai đội quân thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành quyền độc lập cho dân tộc, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, làm nên chiến thắng vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tiếp đến là một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đánh dấu mốc kết thúc thắng lợi cuộc Kháng chiến trường kỳ 9 năm chống lại đội quân viễn chinh của thực dân Pháp với sự hỗ trợ của đế quốc Mỹ. Và, sau đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc đã kết thúc tình trạng đất nước có chiến tranh kéo dài trên 30 năm, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc, cả nước thống nhất, xây dựng và phát triển theo con đường XHCN. Hiện thực lịch sử vẻ vang đó được toàn dân tộc thừa nhận, tự hào và bạn bè quốc tế khâm phục, quý trọng. Đó là sự thật, không ai có thể phủ nhận.

Hai là, thắng lợi của công cuộc Đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn. Đi ra từ những cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt hơn 30 năm, Việt Nam bước vào cộng cuộc xây dựng đất nước với những khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối Đổi mới, nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay Việt Nam đứng trong top 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Tính đến năm 2022, quy mô nền kinh tế ước đạt gần 400 tỷ USD; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000USD. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ MDG-2015 và đang nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững SDG-2030 của Liên hợp quốc. Nhiều quốc gia trên thế giới coi Việt Nam là một hình mẫu đáng tham khảo, học hỏi kinh nghiệm về việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội. Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả; chủ quyền quốc gia, môi trường hoà bình, ổn định tiếp tục được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nói trên đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là minh chứng thuyết phục về năng lực lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập. Điều đó khẳng định một sự thật rằng, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong một công trình nghiên cứu cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA), các nhà nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế thuộc trường Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cũng có nhận xét: “Ở Việt Nam, trong tương lai, khó có thể hình dung cơ sở xã hội cho việc xây dựng một đảng có khả năng cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đây là thực tiễn khách quan bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của Cỏ May. Và, dù được che đậy dưới nhiều chiêu bài, được ngụy trang dưới nhiều hình thức thì y cũng không thể che giấu được “cái đuôi” phản nghịch, phản động của mình.

Dù thời cuộc có nhiều biến động và thế giới có nhiều đổi thay nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn làm hết sức mình để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Vì thế, mọi sự xuyên tạc của những kẻ bồi bút như Nguyễn Thị Cỏ May đều không có giá trị và bị thực tiễn bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.