Không thể xuyên tạc Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Lợi dụng việc Đảng ta họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII, Vũ Đông Hà đã viết bài đăng trên  Danlambao tiếp tục thể hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước; xuyên tạc việc xem xét, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cần khẳng định, việc xem xét, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của Hội nghị Trung ương 8 là trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng. Gần 90 năm qua, các quyết nghị của Đảng đều là sản phẩm kết tinh của việc phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên. Việc xem xét, quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên của Hội nghị Trung ương 8 cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương do Ban Tổ chức Trung ương soạn thảo và tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo, chuyên gia các bộ, ban, ngành ở Trung ương, dưới sự chỉ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Dự thảo này tiếp tục được lấy ý kiến đóng góp của các Ủy viên Trung ương. Qua đó đã tạo ra sự thống nhất cao và nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất tích cực vào việc hoàn thiện Quy định. Ban Chấp hành Trung ương đã giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành Quy định. Như vậy, việc xem xét, quyết định ban hành Quy định là sức mạnh của trí tuệ tập thể Đảng, chứ không phải như Vũ Đông Hà đã trơ trẽn xuyên tạc, rêu rao rằng: “Nguyễn Phú Trọng, người đang được Bắc Kinh chống lưng để thao túng Bộ Chính trị đã dùng sự “thống nhất cao” của Bộ Chính trị để “xin kiến nghị” với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một Quy định mới với 9 nội dung yêu cầu”.

Việc xem xét, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp thiết để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người luôn nhắc nhở: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng”. Người yêu cầu, cán bộ, đảng viên thực hiện phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; người có địa vị càng cao thì càng phải gương mẫu. Là lãnh tụ cao nhất của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tấm gương mẫu mực về nêu gương. Thấm nhuần, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Người, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với nhiều chủ trương, quy định. Qua đó, đã nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến tích cực trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tuy nhiên, thời gian qua một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình trên, đã đặt ra yêu cầu cần có quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, việc Đảng ta xem xét, quyết định ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” là rất cấp thiết để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Nó bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Vũ Đông Hà cho rằng, việc xem xét, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương là “Mở mặt trận mới để trù dập thành phần lãnh đạo cấp cao thù địch”; “bắn pháo lệnh cho cuộc thanh trừng, khủng bố mới trong nội bộ”.

Như vậy, việc Đảng ta xem xét, quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đáp ứng tình hình mới là hoàn toàn đúng đắn, đúng ý Đảng và hợp lòng dân. Chúng ta cần tỉnh táo, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Vũ Đông Hà và các thế lực thù địch về Quy định này.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

12 thoughts on “Không thể xuyên tạc Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

 • 1 Tháng Mười Một, 2018 at 3:19 chiều
  Permalink

  Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đáp ứng tình hình mới là hoàn toàn đúng đắn, đúng ý Đảng và hợp lòng dân.

  Reply
 • 2 Tháng Mười Một, 2018 at 7:40 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc của Vũ Đông Hà đối với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của Đảng hoàn toàn là sai trái. Luận điệu xuyên tạc đó không có mục đích nào khác là nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của Vũ Đông Hà và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 8:42 sáng
  Permalink

  QUY ĐỊNH NÀY LÀ CẦN THIẾT PHÙ HỢ VỚI THỰC TIỄN HIỆN NAY NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG VŨ ĐÔNG HÀ KHÔNG THỂ XUYÊN TAC

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 10:01 sáng
  Permalink

  Việc xem xét, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp thiết để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới!

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 10:32 sáng
  Permalink

  Càng xuyên tạc Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên của Đảng càng khiến những kẻ trên danlambao lòi bản chất phản động

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 4:21 chiều
  Permalink

  Việc tự nguyện nêu gương cũng cần gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương!. Do đó, Quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng đối với cán bộ, đảng viên là hợp quy luật và yêu cầu cách mạng mới, hiện nay!.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 1:54 chiều
  Permalink

  Ban Chấp hành Trung ương” là rất cấp thiết để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 3:19 chiều
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc của Vũ Đông Hà đối với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng là hoàn toàn sai trái

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 10:04 sáng
  Permalink

  Đảng ta xem xét, quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đáp ứng tình hình mới là hoàn toàn đúng đắn, đúng ý Đảng và hợp lòng dân.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Một, 2018 at 10:22 chiều
  Permalink

  Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 7:52 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc việc xem xét, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Vũ Đông Hà càng ngày càng thể hiện bộ mặt phản động. Chúng ta cần tỉnh táo, nêu cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Vũ Đông Hà để bảo vệ Đảng, Nhà nước ta.

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 7:07 sáng
  Permalink

  Việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đáp ứng tình hình mới là hoàn toàn đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng dân

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.