LẠI MỘT BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG CỦA MẠC VĂN TRANG

Trên trang mạng xã hội vừa qua có đăng bài viết “Chuyện tách đảng làm đôi”? của tác giả Mạc Văn Trang . Bài viết đã cho thấy một tư duy thiển cận, nhận thức lệch lạc, cố tình xuyên tạc sự thật về tình hình chuẩn bị  Đại hội đảng lần thứ XIII của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng xuyên tạc qua điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng

1. Với ý đồ, âm mưu đen tối, luận điệu phản động Mạc Văn Trang đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Việt Nam phải đa đảng cạnh tranh, phải tam quyền phân lập, tự do ứng cử bầu cử, phải phát triển xã hội dân sự…tình trạng Đảng CS toàn trị, độc tài như hiện tình, thì sớm muộn cũng nổ ra bất ổn…”

 Cần khẳng định, âm mưu đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam hiện nay là một trong những thủ đoạn hết sức thâm độc, nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực, thù địch, phản động nhằm gây mất ổn định chính trị, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Lợi dụng việc đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Mạc Văn Trang cố tình cổ súy cho luận điệu phản động, cho rằng phải có đa nguyên, đa đảng mới có dân chủ, tự do, nhân quyền. Mạc Văn Trang cố tình không hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền lãnh đạo đất nước, dân tộc ta là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của nhân dân ta và của lịch sử Việt Nam, vấn đề này đã được hiến định trong Hiến pháp của Nhà nướcViệt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, đây cũng là ý chí nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đây là nhân tố quan trọng để thực hành và phát huy dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

2. Mạc Văn Trang cố tình xuyên tạc sự thật khi cho rằng “Độc đảng ở Việt Nam dẫn đến dối trá, bạo lực, mất dân chủ.. những tệ hại cho dân tộc, cho xã hội, cho con người không lường hết được…đất nước tụt hậu so với các nước trong khu vực…”

Đây là một nhận định thiếu căn cứ, hết sức vô lý, thiếu cơ sở, cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Cần phải chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau khi lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, có mực thu nhập trung bình thấp, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

 Hiện nay, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đều được công khai, minh bạch những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước được các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế đánh giá và đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nắm rõ chứ hoàn toàn không che dấu, dối trá như luận điệu xuyên tạc của những kẻ phản động. Điều này đã bác bỏ hoàn toàn những nhận định sai lầm, thiếu cở sở của Mạc Văn Trang.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Mạc Văn Trang đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động đó.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.