Lại thêm luận điệu sai trái, thù địch vu khống, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch

Thời gian gần đây, trên trang mạng danlambao có đăng bài viết “Cơ chế Cộng sản và cái thòng lọng” của Nguyễn Hồn Việt. Nội dung bài viết đã cố tình xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lấy lại uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước hết, Nguyễn Hồn Việt đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch nói xấu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài viết, Nguyễn Hồn Việt đưa ra những luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử, vu khống, bôi nhọ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, một con người hội tụ một cách dung dị và sinh động hình ảnh một người Việt Nam: Khiêm cung, nhân hoà, bao dung, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói: Mình có thế nào, không cần phải nói thêm, cứ hành động, cứ sống và làm việc. Nhà báo Nhị Lê cũng viết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện: Tầm nhìn, sự kiên định và sự thích ứng. Đó là ba tư chất chính trị và trí tuệ quan trọng bậc nhất, mà tôi cảm nhận từ Tổng Bí thư. Những gì mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm được thời gian qua đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân hình ảnh người lãnh đạo đầy tâm huyết, bản lĩnh, nói đi đôi với làm và luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết, không tư lợi cá nhân, sống giản dị, gần gũi, thanh đạm với nhân dân. Những hành động, việc làm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn nhận được sự đồng tỉnh, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã hội, tạo được niềm tin vững chắc cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.

Thực tiễn đã chứng minh Đảng ta đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức như: Chính sách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức; chính sách tạo môi trường phát huy vai trò của trí thức; chính sách sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và chính sách thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều giải thưởng quốc gia và của các ngành, các lĩnh vực, việc phong tặng các chức danh khoa học, các danh hiệu cao quý cho trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ,… đã được thực hiện tạo sự khích lệ, động viên tinh thần đối với trí thức, đã góp phần phát huy tiềm năng và nội lực của đội ngũ trí thức trong hoạt động thực tiễn của đất nước. Đồng thời, cũng khẳng định rõ quan điểm, thái độ của Đảng xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, kỷ luật đảng đối với những trí thức đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc, nói và làm trái với điều lệ, cương lĩnh của Đảng.

Do đó, việc Đảng ta thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo là đúng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và đúng theo quy định của Đảng trên cơ sở “chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, không suy diễn”. Ông Chu Hảo là đảng viên nhưng “vô tổ chức, vô kỷ luật”, ông “lẩn tránh” không dám đối mặt với sự thật, không đến kiểm điểm ở các tổ chức đảng mà còn có hành vi chống đối, thách thức. Những hành động, việc làm của ông không những ảnh hưởng đến uy tín của Đảng mà còn gây bất bình, phẫn nộ trong toàn xã hội.

Thứ hai, Nguyễn Hồn Việt đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Nguyễn Hồn Việt xuyên tạc rằng: “Cơ chế Cộng sản chẳng khác nào cái thòng lọng tự xiết cổ, ai có quyền lực thì đều có quyền phán xét, thóa mạ, quyết định số phận của những người không thuộc phe nhóm của mình”. Sự thật lịch sử của đất nước đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái, thù địch của Nguyễn Hồn Việt. Bởi, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước Đảng ta đã không ngừng giữ vững, mở rộng và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chủ trương, đường lối của Đảng trước khi ban hành đều có sự bàn bạc, thảo luận nghiêm túc theo đúng quy trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Nhờ đó, Đảng ta đã dẫn dắt toàn thể dân tộc vượt qua biết bao khó khăn giành được những thắng lợi rực rỡ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Chính sự gặp gỡ, giao thoa giữa ý Đảng, lòng dân là cội nguồn, sức mạnh tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và toàn thể dân tộc.

Với năng lực thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Đảng duy nhất có đủ uy tín, niềm tin để lãnh đạo đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”. Do vậy, các thế lực thù địch dù có xuyên tạc đến đâu cũng không thể lừa phỉnh, đánh lừa được những cán bộ, đảng viên chân chính một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đem lại sự ổn định, phát triển bền vững cho đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

13 thoughts on “Lại thêm luận điệu sai trái, thù địch vu khống, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch

 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 6:40 sáng
  Permalink

  Nguyễn Hồn Việt là kẻ phản động, luôn có những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Mỗi chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước những luận điệu của Nguyễn Hồn Việt.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:12 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Đảng duy nhất có đủ uy tín, niềm tin để lãnh đạo đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:43 sáng
  Permalink

  Nghe gì Nguyễn Hồn Việt nói!. Y chỉ mong đất nước loạn lạc để rước bọn ngoại bang về dày xéo mồ mả cha ông ta thôi!.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:11 sáng
  Permalink

  thực tiễn lịch sử là mảnh đất màu mỡ chứng minh cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng CSVN

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:23 sáng
  Permalink

  Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; kiên quyết không mắc mưu của kẻ thù; không để các thế lực thù địch, phản động, những kẻ như Nguyễn Hồn Việt, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:00 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Đảng duy nhất có đủ uy tín, niềm tin để lãnh đạo đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”

  Reply
 • 11 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:09 chiều
  Permalink

  Những luận điệu sai trái, thù địch của Nguyễn Hồn Việt chắc chắn sẽ không lừa gạt được ai

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:03 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch dù có xuyên tạc đến đâu cũng không thể lừa phỉnh, đánh lừa được những cán bộ, đảng viên chân chính một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đem lại sự ổn định, phát triển bền vững cho đất nước

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:24 sáng
  Permalink

  Năng lực thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Đảng duy nhất có đủ uy tín, niềm tin để lãnh đạo đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:00 sáng
  Permalink

  Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:08 sáng
  Permalink

  Mang tên Hồn Việt mà lại chẳng hồn Việt

  Reply
 • 12 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:17 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch dù có xuyên tạc đến đâu cũng không thể lừa phỉnh, đánh lừa được những cán bộ, đảng viên chân chính một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đem lại sự ổn định, phát triển bền vững cho đất nước.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:00 chiều
  Permalink

  Việc Đảng ta thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo là đúng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và đúng theo quy định của Đảng trên cơ sở “chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, không suy diễn”.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.