Lập luận thô thiển của Trung Nguyễn

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, trên mạng xã hội Trung Nguyễn có bài viết “Để dân hết chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”. Bài viết tự đặt câu hỏi và đưa ra những lý do vì sao người dân “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”. Thực chất nội dung bài viết của Trung Nguyễn là bịa đặt, quy chụp, tuyên truyền sai sự thật, không đúng với bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, nói xấu Đảng và chế độ, gây hoài nghi, dao động, kích động, chia rẽ nhân dân với Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng, lắng nghe và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân thông qua các tổ chức đoàn thể đại diện như: Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ. Đồng thời lãnh đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật nhà nước; có cơ chế, chính sách để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên những năm qua đã làm giảm sút uy tín, lòng tin của nhân dân với Đảng, đã được Đảng nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ và đang tích cực, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi làm trong sạch Đảng. Những kết quả phòng, chống tham nhũng, những diễn biến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là giải pháp phát huy vai trò nhân dân trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ.

Thứ hai, Tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp, pháp luật. Không có chuyện Đảng đứng trên pháp luật. Điều 4, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Không có chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam độc đoán, chuyên quyền như Trung Nguyễn bịa đặt, xuyên tạc. Thời gian vừa qua, một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc Trung Nguyễn cho rằng nhân dân “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị” do những vụ việc trên chỉ là luận điệu xuyên tạc, quy kết thiếu cơ sở và hết sức phản động.

Trên thực tế, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc hòng làm giảm sút lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan rằng: Tuyệt đại đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tận tụy, hăng hái phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Không vì một số cán bộ, đảng viên suy thoái, hư hỏng mà phủ nhận những công lao, đóng góp của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng.

Để phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm của cán bộ, đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sự giám sát, tôn trọng, lắng nghe sự góp ý của nhân dân. Hiện nay, Đảng ta tiếp tục phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, để tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy mà vẫn còn có những kẻ “ăn không nói có”, cố tình ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa, đồng thời kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Lập luận thô thiển của Trung Nguyễn

  • 21 Tháng Mười Hai, 2017 at 10:22 sáng
    Permalink

    Tuyệt đại đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tận tụy, hăng hái phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Không vì một số cán bộ, đảng viên suy thoái, hư hỏng mà phủ nhận những công lao, đóng góp của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng./.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.