Luận điệu phản động của Nguyễn Gia Kiểng

Trong không khí vui tươi đón chào Xuân mới 2023, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, một mốc son chói lọi trên chặng đường vinh quang của Đảng và con đường phát triển của dân tộc.

Tuy nhiên, ngược với dòng chảy lịch sử, các trang mạng xã hội, internet… xuất hiện nhiều bài viết với luận điệu hằn học, cố tình xuyên tạc, gây kích động hận thù, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bóp méo sự thật, hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả Cách mạng Việt Nam. Một trong những bài viết cần kiên quyết đấu tranh, bác bỏ đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào tuổi 94, ngoan cố tới cùng? của Nguyễn Gia Kiểng trên trang “Thongluan-rdp”.

Xuyên suốt bài viết, Nguyễn Gia Kiểng đã ra sức xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Y cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời không phải như một Đảng Việt Nam để phục vụ đất nước Việt Nam. Y còn phủ nhận hoàn toàn vai trò và những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được trong suốt 93 năm qua. Y lớn giọng phê phán đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong từng giai đoạn lịch sử; Y cho rằng: chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sai lầm và “thất bại hoàn toàn”, là “một tai họa khủng khiếp cho dân tộc. Y phủ nhận và xuyên tạc công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam, Y cho đó là cách thanh trừng, đấu đá nội bộ, vì Đảng Cộng sản đã mất lý tưởng chung; Đảng cộng sản đã hết sức sống sau khi đã tích lũy đủ những mâu thuẫn để sụp đổ…

Phải khẳng định rằng: (1) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu, khách quan, một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. (2) Đảng CSVN là người tổ chức và lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. (3) Đảng CSVN là lực lượng tiên tiến nhất của giai cấp và dân tộc, trung thành, kiên định với lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.

Thực tiễn chứng minh, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam), đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa cả nước đi lên CNXH. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã thu được nhiều thắng lợi: đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới; quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên rõ rệt; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện; đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền được coi trọng; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được nâng lên. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Đảng tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mặc dù vậy, chúng ta đều biết chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các thế lực phản động, thù địch. Những tiếng nói lạc lõng, luận điệu phản động, chiêu bài “cũ rích” của chúng chỉ nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo, lừa gạt những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, gây hoang mang dư luận. Vì vậy, mọi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân cần tỉnh táo, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận diện chính xác, vạch trần âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, bằng các hành động cụ thể, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch như Nguyễn Gia Kiểng nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.