Luận điệu sai trái, thù địch của Nguyễn Đình Cống

Trên trang Blog tiếng dân ngày 25.5.2019 có bài “Bàn về cải cách chính trị” của Nguyễn Đình Cống. Bài viết với luận điệu phản động, sai trái cố tình hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dao động trong quần chúng nhân dân.

1.  Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, được cả dân tộc tôn vinh và thừa nhận

Với những luận điệu cũ rích, sau khi đưa ra một vài luận điểm về thể chế chính trị, Nguyễn Đình Cống đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Đảng Cộng sản Việt Nam cần cải cách chính trị vì không có khả năng cầm quyền để lãnh đạo đất nước… Đảng đã chiếm đoạt quyền của dân”. Cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng trở thành đảng cầm quyền là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử xuất phát từ chính khát vọng độc lập, tự do của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam và nắm giữ quyền lực nhà nước, lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, phát triển không vì mục đích tự thân mà vì hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng CNXH. Mục đích duy nhất của Đảng ta là đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Ở Việt Nam, quyền lực của Đảng và Nhà nước đều từ quyền lực của Nhân dân và đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên lấy ý kiến của nhân dân trong các vấn đề, sự kiện lớn về kinh tế và chính trị của đất nước, luôn thực hiện đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giám sát và quản lý mọi hoạt động xã hội của Đảng, Nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật chứ hoàn toàn không phải như luận điệu phản động của Nguyễn Đình Cống khi cho rằng: “Đảng đã chiếm đoạt quyền của dân”. Dù có cố tình xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, truyền thống của dân tộc, phủ nhận sự hy sinh xương máu của bao thế hệ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, những kẻ bồi bút như Nguyễn Đình Cống cũng không thể làm mất đi sự tôn vinh, thừa nhận của nhân dân đối với Đảng

2. Những kết quả và thành tựu đạt được về mọi mặt của đất nước đã khẳng định vai trò, vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách đây  hơn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 19/8/1945 Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đây là một mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới – chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Sau hơn 70 năm đất nước độc lập, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, với chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đưa Việt Nam vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7% năm, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên đạt khoảng 204 tỷ USD. GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần chạm ngưỡng 400 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ năm 2016 đã chiếm trên 73% trong tổng GDP, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.300 USD, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, không phải như những luận điệu phản động cố tình xuyên tạc sự thật  với động cơ chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam của Nguyến Đình Cống trong bài viết “ Cần chuyển đổi từ một đảng lãnh đạo cách mạng và nắm giữ chính quyền theo lối toàn trị thành một đảng chính trị cầm quyền”

 Tóm lại, những vấn đề được nêu ra trong bài viết của Nguyễn Đình Cống   đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta và cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng ta cần nghiêm khắc lên án và cảnh giác với những âm mưu thâm độc này của những kẻ bồi bút, phản động .

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Luận điệu sai trái, thù địch của Nguyễn Đình Cống

 • Pingback:Luận điệu sai trái, thù địch của Nguyễn Đình Cống |

 • 10 Tháng Sáu, 2019 at 7:08 sáng
  Permalink

  Dù Nguyễn Đình Cống có ra sức xuyên tạc, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam

  Reply
 • 10 Tháng Sáu, 2019 at 4:00 chiều
  Permalink

  Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 18 Tháng Sáu, 2019 at 8:18 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống dích thị là con chuột cống cần phải bẫy, diệt để trừ họa cho dân, cho Nước!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.