Luận điệu xảo ngôn và mưu đồ phản động của Ng. Dân

Gần đây, trên một số diễn đàn phản động xuất hiện bài viết “Vùng lên hay là chết” của Ng. Dân. Với lối xảo ngôn, Ng. Dân đã công khai xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng “đảng cách biệt, xa hẳn người dân”, và cả gan kêu gọi “vùng lên tận diệt đảng”.

Không thể xuyên tạc mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân

Đảng Cộng sản ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Trên con đường đấu tranh đi tới tự do, hạnh phúc, lịch sử dân tộc và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than thành người làm chủ đất nước, xây dựng cuộc sống mới. Nhân dân Việt Nam đã trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Nhân dân ta luôn tin tưởng một lòng theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, làm nên những kỳ tích vĩ đại.

Gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân là truyền thống tốt đẹp và bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không thế lực nào có thể phủ nhận, xuyên tạc. Hơn 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn “gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định: “Mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân”.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị đa đảng đối lập chắc chắn sẽ không phải là vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, mà điều tệ hại sẽ đến là: chính trị mất ổn định, trật tự an toàn xã hội hỗn loạn, đó là điều mà những kẻ phản động điên cuồng như Ng. Dân và đồng bọn mong muốn hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.

Đảng đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhận thức rõ điều này, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong những năm gần đây, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thực hiện các nghị quyết quan trọng này, Đảng đã quyết liệt đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, đặc biệt là tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”… nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh trước pháp luật. Không chỉ ở Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang được đẩy mạnh ở địa phương, nhiều bộ, ngành. Khái niệm “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã thực sự được hiện thực hóa, những cán bộ lãnh đạo cấp cao, kể cả đương chức, hay đã nghỉ hưu có vi phạm đều bị đưa ra xử lý giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.

Những kết quả đấu tranh chống tham nhũng của Đảng có được là nhờ có sự đồng thuận rất lớn của xã hội, nhân dân; góp phần củng cố, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời là minh chứng sinh động, đập tan luận điệu xảo trá, phản động của Ng. Dân khi cho rằng: “Đảng chỉ biết đến địa vị, lợi quyền, lợi dụng lòng tin của nhân dân”.

Như vậy, quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là do nhân dân, ở nhân dân; và chính nhân dân, chứ không phải ai khác là người đánh giá chính xác về vai trò, uy tín của Đảng. Còn những kẻ phản động, vụ lợi chính trị, nối gót ngoại bang như Ng. Dân không đủ tư cách để có tiếng nói trong vấn đề này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Luận điệu xảo ngôn và mưu đồ phản động của Ng. Dân

 • 8 Tháng Sáu, 2018 at 9:07 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Ng. Dân khi cho rằng: “Đảng chỉ biết đến địa vị, lợi quyền, lợi dụng lòng tin của nhân dân” là sai trái, cần phải bị mọi người lên án!

  Reply
 • 11 Tháng Sáu, 2018 at 8:32 sáng
  Permalink

  Gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân là truyền thống tốt đẹp và bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không thế lực nào có thể phủ nhận, xuyên tạc

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 1:48 chiều
  Permalink

  Ng. Dân. và rất nhiều những kẻ phản động khác chuyên sử dụng những luận điệu xuyên tạc nhằm nói xấu Đảng để chia rẽ mối quan hệ bản chất truyền thống giữa Đảng với nhân dân, từ đó hướng tới thực hiện thực hiện mưu đồ xấu là dân không còn tin Đảng, Đảng không lãnh đạo được nhân dân; cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng trong đời sống xã hội. Đây là luận điệu rất nguy hiểm và thâm độc. Do đó chúng ta cần phải hết sức cảnh giác với những luận điệu này

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 3:14 chiều
  Permalink

  Những thắng lợi và thành tựu mà dân tộc, đất nước ta đã giành được trong hơn 80 năm qua đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết rất hay, đã vạch trần bộ mặt của kẻ phản động

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 11:05 sáng
  Permalink

  Những kết quả đấu tranh chống tham nhũng của Đảng có được là nhờ có sự đồng thuận rất lớn của xã hội, nhân dân; góp phần củng cố, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.