Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài

Ngày 02 tháng 12 năm 2018, Nguyễn Văn Đài có bài viết, “Mọi kẻ thù trong đảng cộng sản đều là chuột, lươn và chạch”. Tác giả bài viết đã cố tình xuyên tạc, kích động, nói xấu, hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài, chúng ta cần phải đấu tranh, bác bỏ.

Thứ nhất, Nguyễn Văn Đài cho rằng: “Bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam là tham nhũng”. Đây là sự bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn, không có cơ sở, thể hiện rõ sự thâm thù, hằn học của Nguyễn Văn Đài đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Sự thật cách mạng Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn sự xuyên tạc trắng trợn, vô căn cứ của Nguyễn Văn Đài. Bởi, dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân dân ta đã tiến hành 2 cuộc kháng chiến đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Có thể nhận thấy, với bản chất cách mạng và khoa học, Đảng đã lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi đến thành công, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thực tiễn cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dũng cảm giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, Nguyễn Văn Đài áp đặt một cách thô thiển rằng: “Các quan chức Cộng sản Việt Nam qua mọi thế hệ đều sống giả dối”.

Thật là thô thiển và bỉ ổi! Nguyễn Văn Đài cố tình không hiểu rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chân chính, cách mạng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Từ năm 1930 đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, ngay từ đầu và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất thương yêu, đùm bọc, chia ngọt, sẻ bùi, trung thực, thẳng thắn, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, được nhân dân yêu mến tin tưởng.

Đảng luôn lấy tự phê bình và phê bình là nguyên tắc và quy luật xây dựng, phát triển Đảng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân. Chính điều đó, làm cho Đảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng, được nhân dân yêu quý, kính trọng.

Những luận điệu, xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài hết sức phản động hòng kích động chia rẽ nội bộ, nói xấu, hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng đối với quân và dân ta, chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh bác bỏ với những âm mưu, thủ đoạn của Đài và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài

 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:14 sáng
  Permalink

  Nguyễn Văn Đài đích thị là tên phản động, chống Cộng đến cùng, phải loại bỏ ra khỏi đời sống chính trị, xã hội Việt Nam ta!.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:16 chiều
  Permalink

  Nguyễn Văn Đài đúng là kẻ thô thiển, bỉ ổi và không có lòng tự trọng; chuyên đi bịa đặt, vu khống, xuyên tạc lịch sử và cách mạng nước ta

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:52 chiều
  Permalink

  chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh bác bỏ với những âm mưu, thủ đoạn của Đài và đồng bọn

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 3:31 chiều
  Permalink

  Sự xuyên tạc, kích động, nói xấu, hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Văn Đài là luận điệu hết sức bỉ ổi

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:25 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Văn Đài là nhằm hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:28 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Văn Đài là rất thâm độc, nguy hiểm, chúng ta cần phải hết sức cảnh giác

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:25 sáng
  Permalink

  Những luận điệu mà Nguyễn Văn Đài đưa ra hoàn toàn sai trái, phản động

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:29 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Nguyễn Văn Đài rất thâm độc, nguy hiểm, cần phải hết sức cảnh giác

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:43 sáng
  Permalink

  Luận điệu phản động của Nguyễn Văn Đài cần phải bị lên án mạnh mẽ và bác bỏ. Mọi người cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn, với mục đích đen tối như của Nguyễn Văn Đài.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:58 sáng
  Permalink

  Những luận điệu, xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài hết sức phản động hòng kích động chia rẽ nội bộ, nói xấu, hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng đối với quân và dân ta, chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh bác bỏ với những âm mưu, thủ đoạn của Đài và đồng bọn

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 3:25 chiều
  Permalink

  Đảng luôn lấy tự phê bình và phê bình là nguyên tắc và quy luật xây dựng, phát triển Đảng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân. Chính điều đó, làm cho Đảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng, được nhân dân yêu quý, kính trọng. Chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh bác bỏ với những âm mưu, thủ đoạn của Đài và đồng bọn.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.