Lương tri và khí phách con người Việt Nam chỉ thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam

Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước bằng những luận điệu xuyên tạc, quy kết, phát tán những tư tưởng chống Cộng, cổ vũ cho những tư tưởng, hành động cực đoan là một trong những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hiện nay.

Bằng thủ đoạn đánh tráo chủ thể, trên một số trang mạng xã hội, có kẻ cho rằng những người làm nên “lương tri và khí phách con người Việt Nam” không phải là nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngược lại, chúng tráo trở và tự nhận rằng những người làm nên “lương tri và khí phách con người Việt Nam” là những kẻ tay sai, bán nước, đàn áp, tàn sát nhân dân hoặc các thế lực thù địch hoạt động chống Đảng, Nhà nước kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đã bị chính quyền nhân dân xử lý như: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hoàng Quốc, Đoàn Huy Cương, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thị Thúy Nga… và nhiều nhân vật khác nữa.

Nhắc tới những nhân vật này, mọi người dân Việt Nam đều hiểu rất rõ và không bao giờ chấp nhận những loại người này lại là đại diện cho “lương tri và khí phách con người Việt Nam”. Ai cũng biết rằng, chính các thế lực thù địch và các phần tử phản động đang sử dụng các thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật, khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm trong điều hành tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Thông qua đó làm sai lệch nhận thức của những người dân hiền lành, lương thiện rồi xúi dục, kích động chống Đảng, Nhà nước và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam mới là chủ thể thực sự của “lương tri và khí phách con người Việt Nam” trong thời đại mới. Bởi dân tộc Việt Nam không thể giành được độc lập, thoát khỏi nô lệ lầm than nếu không có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có con đường duy nhất đúng để cứu nước là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi cách mạng thành công, để đảm bảo được lợi ích lâu dài của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa mới giải phóng triệt để giai cấp vô sản và nhân dân lao động khỏi áp bức bóc lột, bất công, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và đưa nhân dân lao động trở thành những người làm chủ xã hội.

Chúng ta không phủ nhận tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, vi phạm dân chủ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tiêu cực khác đang diễn ra hiện nay. Tình trạng đó đã làm thất thoát nhiều tiền của của Nhà nước, làm tổn hại đến uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân. Song Đảng Cộng sản Việt Nam không che giấu khuyết điểm của mình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có hoạt động thì khó tránh khỏi sai lầm, hoặc nhiều hoặc ít. Khi đã phạm sai lầm thì nên nhận sai lầm một cách thẳng thắn trước Đảng, trước Nhân dân, để Đảng và Nhân dân giúp cho mình sửa chữa”.

Trong thời gian qua, các chủ trương, đường lối của Đảng được Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, quyết tâm thực hiện mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiều cán bộ, đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm đã bị xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trên lĩnh vực quyền con người, nước ta đã sớm gia nhập, ký kết các công ước quốc tế về quyền con người. Cho đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết công ước quốc tế về quyền con người đồng thời đã luật hóa các công ước này vào hệ thống pháp luật quốc gia.

Trong khi nước ta còn nhiều khó khăn, lại trải qua các cuộc chiến tranh lâu dài tàn khốc, cho đến nay vẫn còn hậu quả rất nặng nề, song có thể nói các quyền con người, quyền công dân của nhân dân ta đã được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Đảng và Nhà nước luôn chăm lo bảo đảm quyền lợi về kinh tế, xã hội và văn hóa cho mọi người nói chung, đặc biệt quan tâm tới người nghèo, những nhóm xã hội dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Sự quan tâm với những chính sách cụ thể đã đạt được những kết quả quan trọng, được Liên hợp quốc đánh giá Việt Nam là một trong số 40 quốc gia tiêu biểu có nhiều cố gắng thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó đã về sớm 3 mục tiêu đó là: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; bình đẳng giới có nhiều tiến bộ và tiệm cận các mục tiêu còn lại. Việt Nam đã được bầu làm Ủy viên không thường trực (nhiệm kỳ 2008 – 2009) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ngày 12- 3- 2013 được Đại hội đồng Liên hợp quốc (Khóa 68) bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền (nhiệm kỳ 2014- 2016) với số phiếu cao nhất.

Thực tế trên đã hoàn toàn bác bỏ những luận điểm xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là không thể phủ nhận, không thể coi đó là “tội ác” đối với nhân dân Việt Nam. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam mới chính là chủ thể của “Lương tri và khí phách con người Việt Nam” trong thời đại mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Lương tri và khí phách con người Việt Nam chỉ thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam

 • 20 Tháng Mười, 2017 at 3:29 chiều
  Permalink

  không lương tri khí phách sao lại đi tù lương tâm.

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2017 at 4:10 chiều
  Permalink

  Phải vạch trần và bác bỏ những luận điệu phản động, xuyên tạc lương tri và khí phách hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh.

  Reply
 • 28 Tháng Mười, 2017 at 9:54 chiều
  Permalink

  Thật nực cười khi có những kẻ cho rằng những kẻ điên loạn như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hoàng Quốc, Đoàn Huy Cương, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thị Thúy Nga… là đại diện cho khí phách Việt Nam! Loại này chỉ có tùng xẻo mới đúng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.