Mưu đồ đen tối đằng sau câu hỏi: Việt Nam là Việt Nam nào?

Gần đây, FB Trần Trung Đạo, viết bài: “Việt Nam là Việt Nam nào”, rồi tự trả lời có ít nhất hai hay ba nước Việt Nam đang tồn tại, tùy thuộc bạn là ai. Đằng sau tự trả lời đó, Trần Trung Đạo đã nộ rõ mưu đồ đen tối của mình. Điều này, thể hiện trên một số vấn đề sau:

Một là, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước.

Trần Trung Đạo cho rằng, đây là nhà nước của những người cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ “quan tâm đến việc duy trì quyền lực hơn là những nhu cầu hay hướng đi lâu dài của đất nước”. Trần Trung Đạo cố tình không hiểu rằng, nhân dân Việt Nam luôn tự hào về Đảng của mình, gần 90 năm qua đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía tây Nam và phía Bắc. Ngày nay, đang tiến hành đổi mới đất nước nhằm hiện thực hóa mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Với những thành tựu đó, đã chứng minh rõ vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế cho thấy, nhiều người Việt Nam một thời đã từng ở bên kia chiến tuyến tuyên bố “không đội trời chung với cộng sản”, nhưng nay đã quay về quê cha đất tổ, rũ bỏ thù hằn và được Mẹ Tổ quốc mở rộng vòng tay đón nhận.

Hai là, lợi dụng niềm tin tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân cho rằng, đó là “một Việt Nam số phận an bài’’.

Vào dịp rằm tháng giêng hằng năm, với khát vọng mong muốn cuộc sống an lành, một số người tin rằng có sao xấu, sao đẹp, họ đến chùa dâng sao giải hạn. Lợi dụng niềm tin tín ngưỡng đó, Trần Trung Đạo cho rằng: “những người đó đã từng ước mơ vươn lên, nhưng ước mơ đã mỏi mòn theo thời gian không đạt kết quả. Họ mất hết ý chí đấu tranh để sinh tồn và hoàn toàn trông cậy vào sức mạnh của lực lượng siêu nhiên nào đó’’. Hàm ý của Trần Trung Đạo là phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Song, thực tế ở Việt Nam, với những thành tựu đạt được của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công cuộc đổi mới đất nước nói riêng, đã làm cho niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tương lai của dân tộc ngày càng tăng đã bác bỏ hoàn toàn hàm ý chủ quan, thiếu tính xây dựng của Trần Trung Đạo.

Ba là, lợi dụng mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ để cho rằng, đây là một “Việt Nam đang được hình thành trong quan điểm của các nhà kiến trúc chính trị Mỹ’’.

Đây là quan điểm sai trái, phản động thể hiện sự thiếu cập nhật với những thành tựu to lớn trong công đổi mới của nước ta, nhất là về công tác đối ngoại. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, không phân biệt sự khác nhau về chế độ chính trị. Với quan điểm, đường lối đúng đắn đó, qua 30 năm đổi mới nền kinh tế nước ra khỏi khủng hoảng. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Văn hoá – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều đổi thay. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đây là những thành tựu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chức không phải là sự sắp đặt của bất kỳ ai khác.

Rõ ràng,  mưu đồ đen tối của Trần Trung Đạo đằng sau câu hỏi Việt Nam là Việt Nam nào, nhằm gây sự hoài nghi, hoang mang dao động về sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu của các thế lực thù địch nói chung, Trần Trung Đạo nói riêng, làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Mưu đồ đen tối đằng sau câu hỏi: Việt Nam là Việt Nam nào?

 • 7 Tháng Ba, 2019 at 11:18 chiều
  Permalink

  mưu đồ đen tối của Trần Trung Đạo đằng sau câu hỏi Việt Nam là Việt Nam nào, nhằm gây sự hoài nghi, hoang mang dao động

  Reply
 • 9 Tháng Ba, 2019 at 9:12 sáng
  Permalink

  mưu đồ đen tối của Trần Trung Đạo không gì khác ngoài việc gây sự hoài nghi, hoang mang dao động về sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

  Reply
 • 13 Tháng Ba, 2019 at 7:02 sáng
  Permalink

  Bởi vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu của các thế lực thù địch nói chung, Trần Trung Đạo nói riêng, làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc

  Reply
 • 18 Tháng Ba, 2019 at 2:18 chiều
  Permalink

  Mưu đồ xuyên tạc của Trần Trung Đạo thật ghê tởm và đáng bị lên án. Hành vi xuyên tạc, bịa đặt như của Trần Trung Đạo cần phải bị đấu tranh, bác bỏ.

  Reply

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares