Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác

Mỗi năm, đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại hân hoan, tự hào, hòa niềm vui, mừng Đảng với mừng Xuân. Song, như thường lệ, cứ vào dịp này, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lại tiếp tục tung ra những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng ta. Mới đây, trang Thoibao đã phát tán bài viết “Công lao đảng, vỏn vẹn có mấy lời” của bút danh Lê Nguyễn.

Vẫn giọng điệu “bổn cũ soạn lại” y cho rằng “Tất cả chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không ngoài mục tiêu phục cho cho sự tồn vong của Đảng, cho quyền lợi của lãnh đạo đảng cộng sản”. Rõ ràng đây là sự bịa đặt trắng trợn, với ý đồ chính trị thâm hiểm, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, với dân tộc, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuyên tạc này bị chính thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng bác bỏ.

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức ưu tú nhất của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của giai cấp công nhân, toàn thể dân tộc Việt Nam. Mục đích hoạt động, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện rõ: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”[1]; “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”; xây dựng một xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đưa đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, xã hội ổn định, phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã giành được những thắng lợi, những thành tựu to lớn, vẻ vang, có ý nghĩa lịch sử. Đó là cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 lịch sử, lật đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, làm nên những chiến thắng vang dội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Có được kết quả đó là nhờ Đảng ta luôn đặt “độc lập, tự do” của dân tộc lên trên hết.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhận thức rõ trách nhiệm trước dân tộc, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới và coi đó là “vấn đề sống còn” của đất nước, dân tộc. Để đổi mới thực sự vì lợi ích của Nhân dân, phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của Nhân dân, Đảng đã “nhận thức lại” một số vấn đề về lý luận, nhất là những nội dung giáo điều, xơ cứng; đồng thời, phê phán những tư duy rập khuôn, máy móc, cản trở sức sáng tạo của Nhân dân. Vì luôn đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, Đảng ta vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam tăng 5,05% so với năm trước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, GDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 8.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Sau nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, Việt Nam đã trở thành một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói, giảm nghèo, là câu chuyện thành công, truyền cảm hứng cho bạn bè năm châu. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, chung sức, đồng lòng, khoanh vùng, kiểm soát, đón người Việt từ vùng dịch về, hỗ trợ doanh nghiệp, những đối tượng yếu thế trong xã hội… Tổ chức Y tế thế giới, nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia, báo chí các nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam.

Hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến mới rất quan trọng. Độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững. Thế và lực của đất nước vững mạnh, vị thế quốc tế được nâng lên rõ rệt.  Với những kết quả đó, xếp hạng toàn cầu về chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam những năm gần đây đã tăng vượt bậc, năm 2023 xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022[2]; và được truyền thông quốc tế ca ngợi như: “mảnh đất tiềm năng” (Forbes),  “ngôi sao sáng” (Asia Times), “phép màu châu Á” (New York Times).

Như vậy, 94 năm đồng hành cùng dân tộc, ở mỗi giai đoạn cách mạng đều có những thử thách, chông gai. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, đưa đất nước không ngừng phát triển. Thực tiễn đó là minh chứng thuyết phục nhất phản bác mọi luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Lê Nguyễn.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 64-65.

[2]https://baochinhphu.vn/tang-2-bac-viet-nam-xep-thu-46-chi-so-doi-moi-sang-tao-toan-cau-2023 10223092720022816.htm.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.