NGƯỜI ĐÂN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀU VỚI ĐỘNG CƠ TRONG SÁNG

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những con người ưu tú có đủ đức và tài để hoạt động và phát triển Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ.

Gần 94 năm, kể từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo dân tộc giành độc lập, thống nhất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng có vai trò quan trọng, gánh vác sứ mệnh lịch sử cao cả cùng với những truyền thống quý báu của dân tộc. Vì vậy, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì mỗi chúng ta phải đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân mình, vào Đảng phải có một động cơ đúng đắn. Đây là vấn đề quan trọng, được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định để người xin vào Đảng được tin tưởng và chấp nhận, được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không.

Trong quá trình phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn, tuyệt đối trung thành với điều lệ và Cương lĩnh của Đảng. Có xác định được như vậy thì người đảng viên mới tận tâm, tận lực phục vụ Đảng; vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh, chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên lợi ích cá nhân, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, chứ không phải là “vào đảng cho trong sạch quần chúng”, như Nguyễn Nhơn xuyên tạc trong bài viết đăng trên Rfatiengviet.org.

Thực tế cho thấy “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài” và “vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, cho nên, cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn phấn đấu để xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân; suốt đời tận trung với nước, tận tâm phụng sự nhân dân, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Những điều căn cốt này đã được mỗi quần chúng nhận thức rõ. Vì thế, khi đã xác định phấn đấu trở thành đảng viên, tất yếu mỗi người đều xác định không chỉ tuân thủ những quy định, nguyên tắc thuộc về tổ chức, sinh hoạt và Điều lệ Đảng mà còn phải trải qua quá trình phấn đấu, tu dưỡng, thử thách để trưởng thành.

Do vậy, việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi quần chúng là rất quan trọng. Nếu ngay từ đầu, động cơ vào Đảng không đúng đắn, lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà còn ngược lại, khi đó tổ chức Đảng tuy đông nhưng không đoàn kết, không hình thành một khối vững chắc, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu, chia rẽ. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng nhưng đó là điều khó nắm bắt nhất, bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. Vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng, chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho quần chúng và cho các đảng viên mới để mỗi người đảng viên và quần chúng tự ý thức, tự trau đồi, tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. Vì sự vững mạnh của Đảng, vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc, quần chúng cũng như cán bộ đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư”.

Trong quá trình phấn đấu, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, quyết không thu nạp vào hàng ngũ của mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc, càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào hàng ngũ của Đảng. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đề ra: Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa rời với bản chất của người chiến sĩ cách mạng.

Trên thực tế, việc kết nạp người vào Đảng luôn được các cấp ủy xem xét toàn diện, từ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác đến trình độ giác ngộ, động cơ vào Đảng; từ quá trình rèn luyện, tu dưỡng thông qua thử thách thực tiễn đến việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc, thủ tục kết nạp Đảng và theo dõi, đánh giá quá trình phấn đấu trong thời gian là đảng viên dự bị. Mỗi người khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đều hiểu rõ rằng, vào Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là để mưu cầu lợi ích cho mình, làm giàu cho bản thân và người thân mà là để cống hiến và phụng sự.

Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh đại đa số giới trẻ, những quần chúng ngoài Đảng đã và đang nỗ lực trau dồi tri thức, nỗ lực làm việc để gây dựng sự nghiệp cho mình; thường xuyên tu dưỡng, phấn đấu để vinh dự được trở thành người đảng viên cộng sản, thì đâu đó cũng vẫn có một bộ phận giới trẻ (công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên ở các vùng nông thôn…) sống thiếu lý tưởng, hoài bão, chỉ biết an phận mình. Đồng thời, cũng vẫn có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã xa rời lý tưởng cách mạng, vi phạm kỷ luật Đảng…, song đó chỉ là hiện tượng đơn lẻ. Cho nên, không thể vì một vài nhận xét về thực trạng công tác phát triển Đảng ở một số địa bàn cụ thể mà vội quy kết rằng “nếu không bị bắt buộc” thì người dân “không muốn vào Đảng”; và hiện nay công nhân lao động, thanh niên “ngại vào Đảng”, “không tha thiết vào Đảng” như các phần tử phản động đã suy diễn, xuyên tạc.

Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch, biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Đó chính là nhờ vào phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng mà người cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có. Do đó, mọi người đâu cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật, nhằm làm thất bại mọi hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.