Nguyễn Dân – Kẻ phản động cố tình xuyên tạc sự thật và những thành tựu ở Việt Nam

Mới đây trên trang Danlambao, Nguyễn Dân lại tiếp tục đăng bài “Tại vì sao dân tôi vẫn đói, vẫn khổ, vẫn nghèo?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y vẫn chỉ là những giọng điệu sặc mùi phản động, tiếp tục xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ tốt đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng. Bởi vì:

 Thứ nhất, Nguyễn Dân với động cơ chính trị đen tối đã cố tình bôi nhọ, xuyên tạc tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Y cho rằng “Chủ nghĩa xã hội (CNXH) thoát thai từ chủ chuyết Marx-Lê (Carl Marx-Lenin), là một chủ nghĩa tồi tệ, khốn nạn nhất, đã gây ra bao lầm than khốn khổ nhất địa cầu”.

Chắc Nguyễn Dân cũng biết rằng, trên thế giới có nhiều mô hình xã hội với nhiều chế độ xã hội khác nhau, mỗi quốc gia, dân tộc lựa chọn mô hình xã hội nào đó đều dựa trên những điều kiện lịch sử, cụ thể của dân tộc mình. Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. Có thể khẳng định như vậy bởi vì, học thuyết Mác – Lênin là học thuyết thực sự cách mạng và khoa học, là học thuyết duy nhất bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, biện pháp đấu tranh để xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và địa vị làm chủ thực sự cho nhân dân. Thực tiễn đã chứng minh, vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX các phong trào cách mạng ở Việt Nam đều thất bại do sai lầm về chủ trương, đường hướng cách mạng. Chỉ đến khi tiếp cận với học thuyết Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối. Trải qua 91 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối, sách lược đúng đắn, sáng tạo, đã tiến hành các cuộc cách mạng và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975; thắng lợi của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. Những thắng lợi, thành tựu đó đã làm cho uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế như ngày nay.

Thứ hai, những thành tựu trong phát triển kinh tế, chăm lo, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam được cả thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, được toàn dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới thừa nhận, ngợi ca. Vậy mà Nguyễn Dân và đồng bọn của Y lại cho rằng “Đất nước, dân tộc, dưới sự lãnh đạo của một đảng không mang lại ấm no, hạnh phúc cho dân…”. Điều đó chứng tỏ dã tâm phản động, phản cách mạng của Nguyễn Dân, Y đã cố tình phủ nhận lịch sử, phủ nhận những thành tựu mà Đảng và cả dân tộc Việt Nam đã đạt được.

Thực tế từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với khu vực và thế giới. Nếu như giai đoạn 1986-1990, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam bình quân 4,4%/năm thì đến giai đoạn 1991-1995 đã tăng lên gấp đôi với 8,2%/năm. Giai đoạn 2016-2020, mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19, song tốc độ tăng trưởng kinh tế ViệtNam vẫn đạt 5,9% và nằm trong số ít các nước tăng trưởng cao ở Châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Thu nhập bình quân đầu người từ 91 USD năm 1980 lên 289 USD vào năm 1995 và năm 2016 là trên 2.200 USD. Năm 2020, theo các số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam đạt trên 340 tỷ USD, vượt qua Singapore (337,5 tỷ USD) và Malaysia (336,3 tỷ USD); GDP bình quân đầu người đạt 3.500 USD. Từ một đất nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới…

Vậy nên, Nguyễn Dân và đồng bọn của Y có xuyên tạc, chống phá thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận những thành tựu của cách mạng Việt Nam, lòng dân Việt Nam vẫn vững tin đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựu chọn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.