Nguyễn Đình Cống hãy quay đầu khi chưa muộn

Những ngày qua, trên trang “Baotiengdan”, kẻ tự xưng “Nguyễn Đình Cống”, phát tán tài liệu có tựa đề, “Nếu không có Đảng…”. Với cái nhìn rất phiến diện, thiển cận “Nguyễn Đình Cống” rêu rao rằng, “Rất nhiều đất nước…không có đảng cộng sản lãnh đạo…không tốn xương máu vẫn giành được độc lập, vẫn phát triển…”. Không dừng lại ở đó, “Nguyễn Đình Cống” còn xuyên tạc, kích động nhằm phá hoại quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta. “Y” lớn tiếng cho rằng: “Chúng ta đánh nhau, chịu nhiều tổn thất mới ký được hiệp định để quân Pháp và quân Mỹ rút về nước rồi đón ngay Trung Cộng vào…”. Đây thực sự là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn của Nguyễn Đình Cống.

Chúng ta đều biết, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam đã có hàng loạt cuộc khởi nghĩa nổ ra chống lại thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai bán nước: Phong trào Cần Vương (1885-1896); khởi nghĩa Ba Đình (1881-1887); khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892); khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895); khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913); phong trào Đông Du (1906-1908); phong trào Duy Tân (1906-1908); Phong trào quốc gia cải lương (1919-1923); Đảng Lập hiến (1923); Phong trào yêu nước dân chủ công khai (1925-1926); Phong trào cách mạng quốc gia tư sản (1927-1930). Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục, sôi nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú, thể hiện ý thức dân tộc, tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam, nhưng đều thất bại, cách mạng Việt Nam lúc này đang bị bế tắc về đường lối lãnh đạo.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Mục đích của Đảng là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân; Đảng không có lợi ích nào khác lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, nhân dân tin Đảng, trao cho Đảng quyền lãnh đạo, nhân dân tự nguyện đi theo Đảng làm cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tiến hành Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; đánh đổ thực dân Pháp; đế quốc Mỹ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sau hơn 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Những kết quả nổi bật đó là minh chứng cả về lý luận và thực tiễn sống động khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có đủ tư cách, trí tuệ, bản lĩnh, uy tín lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, thu hút mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước trên thế giới; là người Việt Nam, lẽ ra “Nguyễn Đình Cống” phải thấy tự hào, thấy trách nhiệm của mình, vun đắp tình hữu giữa nhân dân Việt Nam với các nước; vậy mà “Nguyễn Đình Cống” lại chọn cách hành xử của kẻ phản bội lại lợi ích của nhân dân, phản bội lợi ích quốc gia dân tộc, thật đáng chê trách.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn rộng lượng, đánh kẻ chạy đi, khoan hồng với người biết ăn năn, hối lỗi; “Nguyễn Đình Cống” hãy tỉnh ngộ để được bao dung, tha thứ khi còn chưa muộn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.