Nguyễn Đình Cống “khẩu phật, tâm xà”

Cứ mỗi lần Đảng ta chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc, các phần từ bất mãn, cơ hội chính trị như Nguyễn Đình Cống lại ra sức xuyên tạc, viết bài tung tin sai lệch lên các trang mạng xã hội. Bài “Góp ý về chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13” không những thể hiện rõ mưu đồ chống phá, mà còn lộ rõ hơn bản chất “khẩu phật, tâm xà” của ông ta.

Thứ nhất, Nguyễn Đình Cống lợi dụng đóng góp ý kiến chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Y đã tung ra những luận điệu để xuyên tạc, đánh lừa dư luận. Cụ thể, khi bàn về phương châm: Kiên trì và đổi mới, kế thừa và phát triển lý luận và thực tiễn được Đảng ta xác định cho quá trình chuẩn bị Đại hội XIII, Nguyễn Đình Cống đã xuyên tạc rằng: “Việc Đảng ta kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin là kiên trì “một chủ nghĩa được tạo dựng từ ngụy biện, chứa nhiều độc hại, chỉ mang lại và bảo vệ lợi ích phi nghĩa cho vài nhóm nhỏ”. Với luận điệu này, Nguyễn Đình Cống trắng trợn xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thử hỏi, ông Cống dựa vào đâu mà cho rằng, “chủ nghĩa Mác – Lênin là ngụy biện và độc hại”, trong khi cả nhân loại tiến bộ và các nhà khoa học chân chính đều khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin là vũ khí lý luận và tư tưởng sắc bén trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột và bất công; dựa vào đâu mà ông dám xuyên tạc, “chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ mang lại và bảo vệ lợi ích phi nghĩa cho vài nhóm nhỏ”, trong khi thực tiễn đã minh chứng: Chủ nghĩa Mác – Lênin là hiện thân, đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại tiến bộ. Nhờ có chủ nghĩa Mác – Lênin các dân tộc bị áp bức bóc lột, trong đó có dân tộc Việt Nam đã bừng tỉnh và giũ bùn đứng lên đập tan xiềng xích, giành lại độc lập, tự do; chủ nghĩa Mác – Lênin là kim chỉ nam soi sáng công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, kinh tế phát triển bền vững, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Thứ hai, cũng thông qua cái gọi là “góp ý”, Nguyễn Đình Cống đã cố tình xuyên tạc đường lối đổi mới đất nước và đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi cho rằng: “Những điều Đảng kiên trì như độc quyền, bóp nghẹt tự do tư tưởng và ngôn luận, đeo bám Trung cộng”. Luận điệu này của Nguyễn Đình Cống tuy không mới, nhưng điều đáng nói là Y đã sử dụng chiêu trò “đóng góp ý kiến”, nhìn bên ngoài có vẻ lương thiện, nhưng bên trong chứa đựng toàn điều xấu xa. Đó là, ông Cống mượn cớ “góp ý” vào công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng để làm sai lệch thông tin, che đậy ý đồ đen tối chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ông Cống tự huyễn hoặc về cái gọi là, những gì Đảng ta đang làm là nhằm độc quyền và bóp nghẹt tự do dân chủ.

Song, mưu đồ của ông Cống dù tinh vi, xảo quyệt đến mấy cũng không che đậy được lẽ phải và chân lý. Bởi vì, toàn thể nhân dân Việt Nam đều biết, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, là ý chí và nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam; điều này được hiến định trong Hiến pháp hiện hành của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không vì lợi ích tự thân mà luôn lấy lợi ích của giai cấp công nhân và nhân lao động Việt Nam làm thước đo chuẩn mực trong lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động thực tiễn. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đạt được thắng lợi trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, ngày nay tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội; Đảng không ngăn cấm tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến, song ngôn luận đó, ý kiến đó phải tuân thủ đúng Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Về đường lối ngoại giao, Đảng ta luôn xác định và tuân thủ nguyên tắc độc lập, tự chủ, không “đeo bám” ai như sự xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống. Đảng luôn xác định và mong muốn mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác hai bên cùng có lợi.

Do vậy, mọi luận điệu của Nguyễn Đình Cống dù tinh vi, xảo quyệt đến mấy cũng không che đậy được bản chất “khẩu phật, tâm xà”. Do đó, người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác với những luận điệu sai trái, thù địch của Nguyễn Đình Cống – kẻ phản động hại nước, hại dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Nguyễn Đình Cống “khẩu phật, tâm xà”

 • 11 Tháng Hai, 2019 at 10:03 sáng
  Permalink

  Ông Cống với chiêu trò “đóng góp ý kiến”, nhìn bên ngoài có vẻ lương thiện, nhưng bên trong chứa đựng toàn điều xấu xa, che đậy ý đồ đen tối chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

  Reply
 • 12 Tháng Hai, 2019 at 10:15 chiều
  Permalink

  Mọi luận điệu của Nguyễn Đình Cống dù tinh vi, xảo quyệt đến mấy cũng không che đậy được bản chất “khẩu phật, tâm xà” của hắn.

  Reply
 • 19 Tháng Hai, 2019 at 10:52 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống là tên phản động, con rắn độc cần phải tiêu diệt!. Chúng ta hãy cảnh giác và tích cực tìm diệt những con rắn độc như Y!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.