Nguyên Thạch xuyên tạc mục đích phát huy tinh thần yêu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thời gian qua, trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạch tiếp tục lộ rõ nguyên hình là kẻ điên cuồng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Bất chấp luật pháp, lẽ phải với những luận điệu xảo trá, bì ổi, Nguyên Thạch đã công khai quy kết: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã không vì dân, vì nước chủ yếu lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân vì mục đích thống trị của mình”. Điển hình trong số đó có bài viết với tiêu đề: “Kêu gọi toàn dân đi chết, Đảng Cộng sản Việt Nam đừng hòng”. Sự thật là không phải như vậy, tác giả bải viết này, xin chia sẻ với người đọc để hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề như sau.

Một là, ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, về tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng ra đời đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam kéo dài suốt hai phần ba thế kỷ. Với sự tài tình, sáng suốt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lập nên những kỳ tích chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Trong các chiến công hiển hách thời hiện đại ấy, tư tưởng của Đảng đã thực sự hòa quyện với tinh thần của toàn thể dân tộc: Cách mạng Tháng Tám 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 1972 và Đại thắng Mùa Xuân 1975 đã thu non sông đất nước về một mối, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã hoàn thành suất sắc sứ mệnh lịch sử mà mà dân tộc và nhân dân giao phó, đưa đất nước ngày càng vững bước trên con đường vạn dặm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Vì vậy, luận điệu cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện mưu đồ chính trị của mình là hoàn toàn sai trái, phản động.

Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam phất cao ngọn cờ yêu nước vì lợi ích của nhân dân và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Chăm lo lợi ích của nhân dân đã trở thành mục đích thiêng liêng cao quý, là khát vọng cháy bỏng của Đảng ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Trong điều kiện ngày nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng nhân dân thì dù có nói bao nhiêu quan điểm, đường lối về quần chúng nhân dân cũng đều là vô nghĩa, không mang tính thiết thực. Vì vậy, chăm lo lợi ích của quần chúng nhân dân phải là yêu cầu nội tại, từ chính vai trò quan trọng to lớn của quần chúng nhân dân trong suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, nếu không nhận thức rõ vấn đề này sẽ không tạo ra động lực để cho quần chúng nhân dân có thể phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động của xã hội. Thực tế cho thấy, gần 90 năm qua Đảng ta đã không ngừng quan tâm, chăm lo đến lợi ích của quần chúng nhân dân trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội với nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả để quy tụ và tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngọn cờ yêu nước do Đảng Cộng sản Việt Nam phất cao đã trở thành nơi hội tụ và toả sáng của bản lĩnh, ý chí và sức mạnh con người Việt Nam trong thời đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Rõ ràng, Nguyên Thạch đã xuyên tạc, phủ nhận mục đích phát huy tinh thần yêu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần tỉnh táo và tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng, không nghe theo và cần kiên quyết phê phán, vạch trần bản chất xảo ngôn “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” dối trá, nguỵ biện xưng danh của những kẻ yêu nước như Nguyên Thạch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Nguyên Thạch xuyên tạc mục đích phát huy tinh thần yêu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.