Phản bác luận điệu sai trái của Hoàng Hưng về tôn giáo

Lợi dụng sự kiện ở chùa Ba Vàng đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thời gian gần đây, Hoàng Hưng đã thêm bớt thông tin, rồi tung ra những luận điệu sai trái mang tính kích động, phản động.

Thứ nhất, Hoàng Hưng đã xuyên tạc quan điểm của Đảng về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, khi cho rằng, mục đích của chính quyền là “chính trị hóa tôn giáo”, muốn dùng tôn giáo để “giữ cho chặt quyền thống trị của mình”. Luận điệu này của Hoàng Hưng là hoàn toàn sai trái và hết sức lố bịch. Bởi vì, một thực tế ai cũng có thể nhận biết, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng tôn giáo; coi các tổ chức tôn giáo và các tín đồ tôn giáo là các thành tố không thể tách rời của xã hội Việt Nam; các tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động, hoạt động đúng giáo lý và tuân thủ pháp luật; đại đa số các tín đồ luôn giữ vững đức tin, sống tốt đời, đẹp đạo, không tham gia vào các lĩnh vực chính trị. Quan điểm của Đảng, luật pháp của Nhà nước ta về tôn giáo cũng rất rõ ràng, đó là: Không chính trị hóa tôn giáo; mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia; đoàn kết gắn bó đồng bào theo các tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, mọi luận điệu xuyên tạc sai trái của Hoàng Hưng về tôn giáo là đi ngược quan điểm của Đảng ta về tôn giáo và vi phạm pháp luật Việt Nam, cần phải được vạch rõ và nghiêm trị.

Thứ hai, Hoàng Hưng đã sử dụng những ngôn từ sai lệch, kích động như: “một bộ phận ăn theo “ngành” Phật giáo” hay “mê tín sâu nặng vốn là truyền thống của người dân” để xuyên tạc về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết lương – giáo. Phải khẳng định đây là luận điệu hết sức phản động và thâm hiểm của Hoàng Hưng. Bởi lẽ, Y đã lợi dụng sự tha hóa, biến chất của một số ít hòa thượng bị phanh phui gần đây để thổi phồng, quy đồng cho cả hệ thống chùa chiền, giáo hội Phật giáo. Trong khi sự thực ai cũng rõ, trước đây cũng như hiện nay, tuyệt đại đa số các nhà sư, mục sư, các tín đồ không những của phật giáo, mà còn của thiên chúa giáo, cao đài, hòa hảo hay tin lành… vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn dựng xây tinh thần đoàn kết lương – giáo, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta không phủ nhận, hiện nay có một số ít “con sâu” chui vào nhà chùa, nhà thờ, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận dân chúng, tín đồ để chèo kéo, lừa lọc. Những hành vi xấu xa vi phạm chuẩn mực đạo đức của xã hội, nhân phẩm của người tu hành, pháp luật của nhà nước chắc chắn sẽ bị phanh phui và bị trừng trị nghiêm khắc. Song, chúng ta cũng không vì thế mắc mưu âm mưu kích động, lôi kéo, chia rẽ của bọn phản động như Hoàng Hưng, mà hùa theo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Phản bác luận điệu sai trái của Hoàng Hưng về tôn giáo

 • 3 Tháng Tư, 2019 at 7:44 sáng
  Permalink

  Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng và Nhà nước ta đã xác định quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước. Pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Reply
 • 3 Tháng Tư, 2019 at 8:49 chiều
  Permalink

  Hoàng Hưng đã xuyên tạc tinh hình tôn giáo tại Việt Nam. Y đích thực là tên phản động.

  Reply
 • 4 Tháng Tư, 2019 at 7:44 chiều
  Permalink

  xuyên tạc quan điểm của Đảng về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam là một thủ đoạn quen thuộc của bọn phản động

  Reply
 • 8 Tháng Tư, 2019 at 8:48 sáng
  Permalink

  Hòang Hưng đích thực kẻ phản động

  Reply
 • 10 Tháng Tư, 2019 at 7:00 sáng
  Permalink

  Chúng ta không phủ nhận, hiện nay có một số ít “con sâu” chui vào nhà chùa, nhà thờ, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận dân chúng, tín đồ để chèo kéo, lừa lọc.

  Reply
 • 12 Tháng Tư, 2019 at 6:58 sáng
  Permalink

  Tôn giáo là ngòi nổ để bon phản cách mạng chống phá cách mạng nước ta, thế nhưng không thể phủ nhận rằng Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng tôn giáo và tín đồ tôn giáo.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.