Quan điểm sai trái của Trần Gia Phụng

Vừa qua, trên Bloger của “Baoquocdan” Trần Gia Phụng có bài viết: “Đảng cộng sản không có trái tim Việt Nam”, cho rằng từ khi thành lập ngày 1/6/1930 cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam chỉ làm lợi cho Đảng và đảng viên; không làm gì lợi cho đất nước, mà phá hoại đất nước, nguy hiểm nhất là Đảng đang cấu kết, âm mưu bán nước cho bành trướng phương Bắc. Thực tế Trần Gia Phụng đang cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, hạ thấp vai trò của Đảng.

Thứ nhất, ngày 1/6/1930 không phải là ngày thành lập Đảng Cộng sản việt Nam mà ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, ngày 03/02/1930 là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngay sau khi ra đời Đảng đã đề ra chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân từ Bắc đến Nam đã vùng dậy, đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công giành độc lập tự do cho đất nước, cho nhân dân, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Đảng lãnh đạo toàn dân làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo quân và dân cả nước làm nên chiến thắng 30/4/1975 lịch sử đánh thắng Đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thành tựu của sự nghiệp cách mạng sau hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng và thật đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh… được cộng đồng quốc tế ghi nhận, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên. Việt Nam được cả thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định chính trị, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao giá trị, nhân nghĩa trong thế kỷ XXI, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021 của Liên Hợp Quốc công bố ngày 19/03/2021, Việt Nam tăng hạng từ thứ 83 lên 79 trong tổng số 149 quốc gia được khảo sát. Có thể khẳng định rằng, người dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 hiến định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và cả xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Về quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam khẳng định đây là mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần 4 tốt: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Việt Nam và Trung Quốc mong muốn hai nước phát triển quan hệ lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Việc Trần Gia Phụng bôi nhọ, vu cáo, trắng trợn nói xấu Đảng cộng sản Việt Nam là đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.