SỰ GIẢ CHÂN CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG!

Vừa qua, trên trang Boxitvn.com, có bài viết: Góp ý cho Đảng về nền tảng tư tưởngcủa Nguyễn Đình Cống đã lợi dụng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đưa ra những ý kiến trái với ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết cố tình phủ nhận, đòi bỏ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng, nhân dân Việt Nam đang giữ gìn, nên cần bác bỏ và khẳng định trên một số khía cạnh sau:

Một là, Nguyễn Đình Cống xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác cả về lý luận và thực tế cho thấy. Mặc dù, chủ nghĩa tư bản có những bước phát triển, có khả năng thỏa mãn ban đầu những nhu cầu của con người, song với phương thức sản xuất gắn với chế độ xã hội của nó chỉ có thể duy trì sự thịnh vượng đi kèm với sự tước đoạt thậm tệ về tư liệu sản xuất! Hiện nay, sự phát triển của khoa học công nghệ 4.0 càng khẳng định những lý luận về xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản mà Mác đã đưa ra là lý luận tiến bộ, khoa học cách mạng nhất và hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, không phải là “một thứ đã quá lỗi thời” như Nguyễn Đình Cống đề cập.

Terry Eagleton – Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste Vương quốc Anh khẳng định C. Mác là người đầu tiên chứng minh được chủ nghĩa tư bản xuất hiện như thế nào, hoạt động theo quy luật nào và có thể đi đến chỗ kết thúc ra sao trong cuốn “Tại sao Mác đúng?”. Đặt chủ nghĩa Mác dưới nhiều góc nhìn, lát cắt khác nhau và từ 10 vấn đề lựa chọn, Terry Eagleton đã phân tích, lý giải, phản bác lại các quan điểm bôi nhọ, vu khống, những âm mưu nhằm hạ bệ C. Mác để chứng minh, khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Sự thật trên khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sự lựa chọn đúng quy luật phát triển của xã hội.

Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu khách quan. Trong thực tiễn lịch sử, bất kỳ đảng phái, nhà nước nào cũng đều xác định cho mình một nền tảng tư tưởng và bảo vệ nền tảng đó. Một trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ là do xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin. Ở Việt Nam, đi lên chủ nghĩa xã hội là đòi hỏi tất yếu của lịch sử, sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta.

Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ mục tiêu, con đường mà Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Vì, lợi ích của Đảng là lợi ích của nhân dân, trong mọi việc, mọi chủ trương Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, việc làm của Đảng là việc gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được, không có lợi cho dân thì kiên quyết không làm. Cho nên, việc Nguyễn Đình Cống xuyên tạc rằng “có những việc lợi cho Đảng thì lại hại cho dân”; “nó chỉ lừa dối được một số ít người mà thôi”; “thiếu mất tính chất “Chính nghĩa””; “mang tính áp đặt, thiếu khoa học”; “mạnh dạn từ bỏ nó chứ không phải xem nó như nền tảng tư tưởng cần bảo vệ” là những luận điệu xuyên tạc của Y về việc bảo vệ nền tảng của Đảng.

Nguyễn Đình Cống nên xem lại cuốn “Tại sao Mác đúng?” trước khi xuyên tạc, phủ nhận về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản. Mọi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác, vạch trần, bác bỏ những “góp ý” thiếu thiện chí của Nguyễn Đình Cống và kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.