Sự nhảm nhí của Vũ Thạch

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Đây là Hội nghị đặc biệt quan trọng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua ba Nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về cải cách chính sách tiền lương, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhân dân cả nước đều có chung một niềm phấn khởi, tin tưởng vào những quyết sách quan trọng tại Hội nghị Trung ương lần này.

Tuy nhiên, với bản chất của một tên phản động, Vũ Thạch đã tung lên trang mạng Tiếng Dân bài viết:“Hội nghị Trung ương 7: Hội nghị củng cố quyền lực không mấy thành công” nhằm hướng lái dư luận nhìn nhận sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị, gây hiểu nhầm trong nhân dân, để người dân có cái nhìn không thiện cảm về cuộc chiến phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện.

1. Vũ Thạch xuyên tạc vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, khi cho rằng: “cán bộ cấp chiến lược là thông điệp vừa mang tính quảng cáo…vừa mang tính hăm dọa đối với những cán bộ đang là ủy viên Trung ương”.

Chúng ta đều biết rằng, công tác cán bộ có vai trò quan trọng đối với sự thành bại của cách mạng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Điều đó là hoàn toàn đúng, đã được thực tiễn công tác sử dụng, bố trí cán bộ lãnh đạo của Đảng kiểm nghiệm tính chân lý. Nếu cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì kết quả trong công việc được nâng cao, uy tín xã hội của cán bộ được coi trọng. Ngược lại, nếu cán bộ có phẩm chất và năng lực yếu kém thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện công việc, thậm chí thất bại trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, làm tổn hại đến sự nghiệp chung của Đảng. Do đó, việc lựa chọn cán bộ phù hợp với chức trách, nhiệm vụ luôn là một vấn đề quan trọng hàng đầu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng. Cán bộ cấp chiến lược là lực lượng nòng cốt, là rường cột của sự nghiệp cách mạng, trực tiếp giữ vai trò quyết đinh trong hoạch định các quyết sách chiến lược cho toàn Đảng, toàn dân tộc; lập trình kế hoạch chiến lược để tối ưu hóa khả năng thực thi các quyết sách chiến lược; thu nhận, phân tích, xử lý, tổng hợp hóa các thông tin phản hồi từ đối tượng lãnh đạo – quản lý để hiệu chỉnh, thay đổi các quyết sách chính trị. Cán bộ chiến lược là bộ phận làm thành trụ cột của hệ thống chính trị và đất nước, có tính đại diện cho thể chế cầm quyền… Vì vậy, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

2. Vũ Thạch xuyên tạc mục đích chính sách cải cách tiền lương, coi cải cách chính sách tiền lương lần này là nhằm chủ đích “mua sự trung thành của các cá nhân giữa các phe phái trong Đảng”.

Chính sách tiền lương là một bộ phận rất quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống của người hưởng lương. Chính sách tiền lương hợp lý sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Chủ trương cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 đã kế thừa các quan điểm về cải cách tiền lương của Đảng từ Đại hội VI đến nay, trong đó thể hiện rõ các quan điểm của Đảng: Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế – xã hội. Tiền lương phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Những luận điệu của Vũ Thạch đã bộc lộ rõ mục đích nhằm, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, lung lạc niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từ đó gây mất an ninh chính trị, an ninh văn hóa, xã hội, làm cho nhân dân mất niềm tin vào chế độ xã hội.  Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, đề cao trách nhiệm đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Sự nhảm nhí của Vũ Thạch

 • 29 Tháng Năm, 2018 at 4:13 chiều
  Permalink

  Sự xuyên tạc của Vũ Thạch càng làm cho mọi người thấy rõ bản chất phản động của Y./.

  Reply
 • 8 Tháng Sáu, 2018 at 8:41 sáng
  Permalink

  Những lời nhảm nhí của Vũ Thạch cho thấy y luôn hằn học với chủ trương, đường lối của Đảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc!

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 1:35 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Vũ Thạch đã bộc lộ rõ mục đích nhằm, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, lung lạc niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từ đó gây mất an ninh chính trị, an ninh văn hóa, xã hội, làm cho nhân dân mất niềm tin vào chế độ xã hội.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.