Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác – Lênin

Bằng đủ mọi thủ đoạn, những nhà lý luận tư sản ra sức chứng minh rằng “Học thuyết Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học”. Một số phần tử phản động, thù địch với Việt Nam thì coi đây là cơ hội không thể tốt hơn để tuyên truyền chống phá với luận điệu “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây nên không phù hợp với Việt Nam” và việc Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sai lầm, bảo thủ, giáo điều.

Nguồn: Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.