“THIỆN Ý” – KẺ PHẢN ĐỘNG HẠI DÂN, HẠI NƯỚC

Những ngày vừa qua, trên trang “Voatiengviet. Com” kẻ tự xưng “Thiện Ý” phát tán tài liệu có nội dung hết sức nhảm nhí với tựa đề: “Sự ra đời của Đảng CSVN và hệ quả con đường cứu nước của Hồ Chí Minh”. Lợi dụng tự do, dân chủ “Thiện Ý” cố tình xuyên tạc, thân thế sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. “Thiện Ý” đã hàm hồ cho rằng: “Ông Hồ đã chọn lầm con đường cách mạng vô sản nên đã thành con đường phá nước”; “Vì nếu ông Hồ không chọn lựa con đường này và không thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thì tình hình Việt Nam sẽ chuyển biến sang một hướng khác tốt đẹp hơn”. “Y” còn trắng trợn xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của Đảng, đất nước, dân tộc ta hơn 35 năm đổi mới, “Y” cho rằng: “Sự phát triển toàn diện của nước ta về kinh tế là nhờ kinh tế thị trường, định hướng tư bản chủ nghĩa chứ không phải định hướng xã hội chủ nghĩa”. Luận điệu xuyên tạc của “Thiện Ý” không gì khác là nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, hạ thấp uy tín của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin, những người thiếu hiểu biết; hướng lái gây hoài nghi hoang mang trong dư luận; chia rẽ nhân dân với Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động những phần tử bất mãn làm những việc sai trái, vi phạm pháp luật. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần cảnh giác, nhận diện chính xác bộ mặt xấu xa, thâm độc, bỉ ổi của những phần tử phản động, luôn rắp tâm hại dân, hại nước như “Thiện Ý”, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái của chúng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Như chúng ta đã biết, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở nước ta đã diễn ra hàng loạt cuộc khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ, áp bức tàn bạo của thực dân Pháp và bè lũ tay sai nhưng đều bị thất bại, cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng được trang bị lý luận sắc bén, tiến bộ là chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc; vì vậy, nhân dân tin tưởng trao cho Đảng quyền lãnh đạo cách mạng, nhân dân bảo vệ Đảng, theo Đảng làm cách mạng, Đảng có địa vị vững chắc trong lòng nhân dân, trong lòng Dân tộc. Trong thực tiễn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi “long trời lở đất” trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa người dân từ kiếp “ngựa” “trâu” thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta luôn đoàn kết kiên trì phấn đấu và đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; Chính trị luôn ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng…; chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Những thành tựu của Đảng và của cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều đó đã được Đại Hội đồng tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc ghi nhận: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người (1990), Đại Hội đồng đã khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia kỷ niệm và chỉ rõ: “Bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Mỗi người dân Việt Nam luôn tự hào khi nhắc đến sự nghiệp cách mạng vĩ đại vẻ vang của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại đó, không chỉ nhân dân Việt Nam mà được nhân loại tiến bộ trên thế giới ghi nhớ và thừa nhận. Đó là sự thật không thể phủ nhận được. Tuy vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kiên trì phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu cao đẹp đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, sánh vai các cường quốc năm châu./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.