Trần Thị Hải Ý – kẻ lợi dụng dân chủ chống phá Đảng

Ngày 02/01/2019, Trần Thị Hải Ý đã tung lên trang mạng Danlambao bài viết với tiêu đề “Luật Animal và cặp tai lừa!”. Nội dung bài viết không trung thực, văn phong tục tĩu, hằn học, thù địch. Với những lập luận xuyên tạc và sai trái đó, Trần Thị Hải Ý đích thị là phần tử cực đoan, chống đối, lợi dụng dân chủ để thực hiện mưu đồ chính trị hòng lôi kéo người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị và khối đoàn kết dân tộc.

Ngay đầu bài viết, Trần Thị Hải Ý trích dẫn ý tứ của một số nhà văn, nhà báo (không hiểu có đúng lời văn của họ hay không), rồi Thị thêu dệt, xuyên tạc nội dung của Luật An ninh mạng, quy chụp cho Đảng Cộng sản Việt Nam là thiếu dân chủ và “là tổ chức quyền lực đảng trị”. Đây là cách lập luận hết sức sai trái, phản ánh không đúng với thực tế ở nước ta hiện nay.

Cần khẳng định rằng, Luật An ninh mạng có vai trò rất quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia. Không chỉ riêng Việt Nam, mà với tất cả các quốc gia, dân tộc, vùng lãnh thổ trên thế giới đều ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong những năm qua, an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, khu vực. Các cuộc tấn công mạng phát triển nhanh cả về hình thức và quy mô, có tính xuyên biên giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định, kinh tế và chính trị của các nước. Trong khi đó, những nỗ lực nhằm cải thiện an ninh mạng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu thể chế pháp lý và năng lực bảo đảm an ninh mạng.

Vì vậy, việc xây dựng và thông qua Luật An ninh mạng ở nước ta là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Luật An ninh mạng ở nước ta nhằm bảo đảm an toàn đối với hệ thống các thông tin, dữ liệu của quốc gia trước những hành vi tấn công có chủ đích của những kẻ xấu, chứ không phải nhằm vào việc kiểm soát các thông tin và dữ liệu đối với các cá nhân, tổ chức trong mọi tầng lớp xã hội. Luật An ninh mạng không vi phạm vào quyền bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân như thư tín, điện tín, điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác theo quy định trong Hiến pháp hiện hành; không xâm phạm vào quyền được tiếp cận thông tin và quyền được truy cập Internet mà Việt Nam đã tham gia là thành viên của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1966 cũng như Luật Tiếp cận thông tin năm 2016… Luật An ninh mạng không xâm phạm và hạn chế quyền tự do ngôn luận cũng như quyền tự do hội họp, quyền giám sát và tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo Hiến định. Luật An ninh mạng cũng không xâm phạm vào quyền tự do hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân cũng như cơ hội để hội nhập với thế giới về lĩnh vực công nghệ cao. Như vậy, Luật An ninh mạng phù hợp với Hiến pháp, không ảnh hưởng đến quyền tự do và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Sau nhiều vòng thảo luận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và nhân dân về Luật An ninh mạng, ngày 12/6/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng với số phiếu cao, hơn 86% đại biểu Quốc hội đã đồng ý thông qua Luật An ninh mạng, điều đó thể hiện ý chí cao của nhân dân Việt Nam về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Thực tế thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý một số đối tượng vi phạm pháp luật là hoàn toàn minh bạch và theo đúng Pháp luật Việt Nam chứ không có chuyện do đấu tranh dân chủ mà bị bắt giữ như sự vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch.

Trần Thị Hải Ý với những lập luận sai trái, hòng kích động cộng đồng mạng tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị, sự đoàn kết của nhân dân ta, những hành vi đó, pháp luật cần phải nghiêm trị.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Trần Thị Hải Ý – kẻ lợi dụng dân chủ chống phá Đảng

 • 14 Tháng Một, 2019 at 1:42 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng ra đời xuất phát từ bối cảnh tình hình an ninh mạng trong nước và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bí mật Nhà nước, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiến pháp.

  Reply
 • 16 Tháng Một, 2019 at 2:16 chiều
  Permalink

  Trần Thị Hải Ý với những lập luận sai trái, hòng kích động cộng đồng mạng tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị, sự đoàn kết của nhân dân ta, những hành vi đó, pháp luật cần phải nghiêm trị.

  Reply
 • 16 Tháng Một, 2019 at 2:51 chiều
  Permalink

  Trần Thị Hải Ý với những lập luận sai trái, hòng kích động cộng đồng mạng tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị, sự đoàn kết của nhân dân ta, những hành vi đó, pháp luật cần phải nghiêm

  Reply
 • 16 Tháng Một, 2019 at 3:02 chiều
  Permalink

  Trần Thị Hải Ý đích thị là phần tử cực đoan, chống đối, lợi dụng dân chủ để thực hiện mưu đồ chính trị hòng lôi kéo người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

  Reply
 • 24 Tháng Một, 2019 at 2:42 chiều
  Permalink

  Cần cảnh giác với luận điệu của Trần Thị Hải Ý

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.