TRẦN TRUNG ĐẠO – KẺ BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, BÔI NHỌ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng làm giảm lòng tin của nhân với Đảng và Nhà nước Việt Nam là thủ đoạn thâm độc và đê hèn của những kẻ phản động đi ngược lại xu thế phát triển của đất nước, ước nguyện hòa bình, mưu cầu hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Trước sự vững tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Nhà nước, Chính phủ trên các mặt trận kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, đối ngoại vừa qua, các phần tử cơ hội phản động ra sức chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt bỉ ổi nhất. Một trong những kẻ đó là Trần Trung Đạo – một kẻ không biết đúng sai, bất chấp đạo lý, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ sự hy sịnh xương máu của các thế hệ người dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Trần Trung Đạo đã quá coi thường ý chí quật cường, lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam, liệu ai có thể tin nổi khi hắn phủ nhận tất cả, xuyên tạc tất cả. Hắn cho rằng, sự hy sinh xương máu của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Trung Quốc. Rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Hắn cố tình xuyên tạc, đưa ra luận điệu: “Các lãnh đạo CSVN chỉ là những con cờ trong cuộc chạy đua của Trung cộng để giành ảnh hưởng trong phong trào CS quốc tế với Liên Xô”?!. Đạo đã cố tình xuyên tạc bản chất các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ta khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến đem lại độc lập tự do cho dân tộc chỉ là cuộc chiến là nhằm đem lại lợi ích của một số người Cộng sản Việt Nam, thực hiện ý đồ, sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là luận điệu xuyên tạc cực kỳ bỉ ổi!

Không ai có thể phủ nhận thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhất là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, đế quốc đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam, ngày càng giầu mạnh, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Vậy, hỏi rằng: thực tiễn đó cũng là thực hiện ý đồ của Trung Quốc hay sao?!. Điều mà mỗi người dân Việt Nam đều thấy, đó là niềm tự hào dân tộc, dù bị hàng ngàn năm Bắc thuộc, gần 100 năm bị thực dân đô hộ nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục; kiên quyết đấu tranh giành độc lập, tự do. Đó là lý lẽ và thực tiễn không thể phủ nhận, là đòn giáng vào những kẻ xuyên tạc, bịa đăt vô căn cứ, bất chấp đạo lý như Trần Trung Đạo.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi người dân Viện Nam đã và đang kiên định mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Với những chủ trương, chiến lược và sách lược cùng các hành động kiên quyết, kiên trì, khôn khéo được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ luôn chủ động, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là câu trả lời đanh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc, gây hằn thù dân tộc, hòng làm mất ổn định xã hội và giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TRẦN TRUNG ĐẠO – KẺ BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, BÔI NHỌ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  • 27 Tháng Ba, 2021 at 1:28 chiều
    Permalink

    Bọn phản động thường dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật; nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.