VẠCH TRẦN ÂM MƯU ĐEN TỐI CỦA PHẠM TRẦN

“Vào đảng để làm gì?” là tựa đề bài viết của kẻ có bút danh Phạm Trần đăng trên trang mạng Danlambao. Toàn bộ bài viết là những thông tin lượm lặt, chắp nối về số đảng viên được kết nạp vào Đảng và số đảng viên bị sàng lọc đưa ra khỏi Đảng trong thời gian qua, từ đó y đưa ra nhận định “Thanh niên hiện nay ngại vào đảng”, “Giới trẻ nhạt đảng”… cuối cùng kết luận đây là do “bản tính lạc hậu và chậm tiến của Lãnh đạo Việt Nam”…

Cần phải khẳng định, đây là một chiêu trò trong rất nhiều mũi công kích chống phá của các thế lực thù địch, luôn tìm cách lôi kéo, lợi dụng giới trẻ để gieo rắc những tư tưởng, quan điểm đối lập, sai trái.

Chúng ta đều biết, từ kiếp lầm than của một dân tộc bị bóc lột đến tàn nhẫn bởi thực dân, đế quốc, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng vĩ đại giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đất nước được hòa bình, độc lập, người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Vì sao Đảng lãnh đạo dân tộc làm được điều đó? đó là vì Đảng ta là đảng của những con người ưu tú nhất, tiên phong nhất, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên hết. Danh xưng “đảng viên cộng sản” là vô cùng cao quý, là niềm tự hào của mỗi đảng viên. Thế hệ trẻ hôm nay và lớp lớp thanh niên ngày trước có khác nhau về suy nghĩ, về hành động, đó cũng là tất yếu do bối cảnh lịch sử. Tuy nhiên, họ không khác nhau về ý chí, khát vọng và hoài bão đưa đất nước tiến lên. Đảng ta từ khi ra đời, phát triển đến nay luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong quá trình vận động và phát triển, từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã luôn tiếp thu những giá trị tiên tiến, loại bỏ cái lạc hậu để ngày càng hoàn thiện hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”. Do vậy, vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc, nếu ai đó cho rằng vào Đảng để mưu cầu lợi ích cá nhân thì sớm muộn người đó sẽ thất bại.

Ngày nay, sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội mới với thế hệ trẻ, bên cạnh sự tích cực, thì những tác động của mặt trái cơ chế thị trường khiến một bộ phận thanh niên chưa nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng. Tuy nhiên, hiện tượng đó không đại diện cho số đông, không là tiếng nói của thế hệ trẻ ngày nay. Hơn nữa, trong thực tiễn, những người không muốn vào Đảng, không tha thiết với Đảng trên thực chất cũng chưa hội tụ đủ các tố chất của một đảng viên và đương nhiên Đảng cũng không ép buộc ai phải vào tổ chức của mình nếu người đó không giác ngộ, không ưu tú. Phát biểu tại cuộc họp của Ban Bí thư về ban hành chỉ thị “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Muốn Đảng mạnh trước hết mỗi đảng viên phải tốt. Muốn vậy, phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là việc làm bình thường của một đảng chân chính. Trong hàng triệu đảng viên không tránh khỏi có những đảng viên suy thoái. Nhưng Đảng không bao che mà luôn dũng cảm loại bỏ cái sai đó. Trên tiến trình phát triển của mình, chính quá trình đào thải, loại bỏ những cái không tốt đã làm cho Đảng ta mạnh hơn, vĩ đại hơn.

Đến đây có thể khẳng định, quan điểm trên của Phạm Trần, thực chất là muốn lôi kéo, kích động những phần tử bất mãn, lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để đưa ra những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận vai trò của đảng viên, xa hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chiêu trò này cần phải được vạch trần để mọi người, nhất là thế hệ trẻ nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.