Vạch trần bản chất loài “bu bám” nói xấu Đảng ta hiện nay (Kỳ 2)

 1. Không bao giờ thừa nhận thành tựu, tiến bộ của Đảng

Với bản chất phản động chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta, trong một bài viết có dung lượng không lớn, Phạm Trần đã không thừa nhận bất cứ thành tựu, công lao mà Đảng và lớp lớp các thế hệ đảng viên ta đã phấn đấu, hy sinh cho nhân dân, đất nước, dân tộc, mà ở đó việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng là một trong những vấn đề quyết định của sự thành công. Dù là với lập trường đối lập đó, nhưng để “có thể”, vâng! chỉ là “có thể” thôi, để “thuyết phục” được người đọc, thì chí ít ra cũng phải tỏ vẻ khách quan, thừa nhận cái gì đó có ý nghĩa tích cực của cá nhân và tổ chức “đối lập” với mình chứ?

Không bao giờ thừa nhận những thành tựu của Đảng, sự tiến bộ, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, chất lượng xây dựng đội ngũ đảng viên và sự nghiệp chỉnh đốn Đảng nói riêng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và trong thời kỳ đổi mới… luôn là bản chất của những kẻ thù địch bấy lâu nay. Với bản chất là phủ nhận, đánh đổ và thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội, thì không một kẻ đối lập nào chịu thừa nhận điều này.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà Phạm Trần và những loài như Y đã xuyên tạc. Đó là, trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Tính đến hết năm 2017, toàn Đảng có 4.921.129 đảng viên, sinh hoạt ở 270.046 chi bộ thuộc 57.794 tổ chức cơ sở đảng. Công tác kết nạp đảng viên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, số đảng viên mới được kết nạp tăng nhanh. Từ năm 2011 đến năm 2017, toàn Đảng kết nạp được 1.461.701 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 209.572 đảng viên. Mặt khác, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Năm 2018, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối nêu trong Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết đại hội toàn quốc của Đảng và tình hình thực tiễn để kịp thời có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về đối nội và đối ngoại.

Rõ ràng, những điều mà Phạm Trần “lo lắng” cho Đảng ta về một sự “chưa tan nhưng đã rã” là một sự thái quá, và là một điều hoang tưởng, tự huyễn hoặc, giả tưởng về sự “tinh thông” mình trên mạng xã hội. Và đây cũng là một lối “giật tít, câu view” của một loại “kền kền mạng” trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, internet, những mong kiếm tiền bằng cách đưa tin tức phải càng nhảm càng tốt; làm cho người đọc hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta… Vì vậy, mỗi chúng ta khi tiếp nhận thông tin, bài viết từ Phạm Trần hay các bài viết được đăng trên trang mạng “Danlambao”… cần hết sức lưu tâm đến đặc tính của những giống loài “bu bám” này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Vạch trần bản chất loài “bu bám” nói xấu Đảng ta hiện nay (Kỳ 2)

 • 25 Tháng Một, 2019 at 2:40 chiều
  Permalink

  Sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được lịch sử giao phó và được nhân dân tín nhiệm. Lịch sử là nhân chứng hùng hồn nhất về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luận điệu của Phạm Trần là hoàn toàn xuyên tạc và bịa đặt.

  Reply
 • 27 Tháng Một, 2019 at 9:52 sáng
  Permalink

  Phạm Trần thực sự là kẻ phản động có cái đầu không bình thường

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.