Ý Đảng là lòng Dân

Mỗi người dân Việt Nam dù sinh sống ở trong nước hay ngoài nước đều cảm nhận được sự đổi thay hàng ngày, hàng giờ của quê hương đất nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tiễn đó là sự thật lịch sử không thể phủ nhận, đổi trắng thay đen; tuy nhiên các thế lực chống đối cách mạng Việt Nam đã không công nhận điều đó, tỏ thái độ hằn học, khó chịu, tìm mọi cách để phủ nhận, xuyên tạc sự thật của đất nước, mà thực chất là nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam. Điển hình trong số đó là Quỳnh Hương với bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam có phải là vì dân”. Với ý đồ “muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo xã hội, thay đổi thể chế chính trị, nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho lực lượng chính trị khác”. Phải chăng, Đảng Cộng Sản Việt Nam hết vai trò lịch sử, không còn đủ năng lực đất nước. Câu trả lời sẽ được cắt nghĩa ở những khía cạnh chủ yếu sau.

Luận điệu của Quỳnh Hương cho rằng: Ngày nào nước Việt Nam chưa thay đổi từ thể chế chính trị độc tài sang thể chế chính trị dân chủ, ngày đó nước Việt Nam còn thua những nước chung quanh. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động của Quỳnh Hương. Bởi thực tiễn lịch sử đã chỉ ra rằng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước đã phát triển rất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng đều thất bại, nhiều người muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc với những cách thức khác nhau nhưng đều không thành. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đứng ra đảm nhận trọng trách lãnh đạo dân tộc đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, và xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, đem lại quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho quảng đại quần chúng nhân dân lao động.

Với “thanh bảo kiếm” trong tay là chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân và phát huy sức mạnh dời non lấp bể của họ, lập nên những kỳ tích chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Trong các chiến công hiển hách thời hiện đại ấy, phải kể đến thành công của Cách mạng tháng Tám 1945, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng Mùa Xuân 1975. Những mốc son lịch sử đó đã cho thấy rõ tư tưởng của Đảng đã thực sự hòa quyện với lòng dân, với tinh thần, nguyện vọng và ý chí quyết tâm của toàn thể dân tộc.

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước không những không giảm đi mà ngày càng tăng lên. Sau hơn 30 năm Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp. Kinh tế tăng trưởng khá; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sự kiện Việt Nam được bầu là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 với số phiếu kỷ lục 192/193 đã minh chứng rõ điều đó.

Những thành tựu trên đây đã khẳng định đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam là đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Ý Đảng cũng là ý Dân, hoà làm một; lòng Dân với ý Đảng đã giao hoà, mang lại niềm tin mới, là cơ sở để củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp dựng xây dựng, kiến thiết đất nước, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Ý Đảng là lòng Dân

 • Pingback:Ý Đảng là lòng Dân |

 • 25 Tháng Sáu, 2019 at 7:08 sáng
  Permalink

  Quỳnh Hương có tâm địa thật ác độc, cần bị trừng trị trước Pháp Luật!.

  Reply
 • 25 Tháng Sáu, 2019 at 1:44 chiều
  Permalink

  Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam mới đem lại độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam!

  Reply
 • 28 Tháng Sáu, 2019 at 2:30 chiều
  Permalink

  đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam là đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Ý Đảng cũng là ý Dân

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.