Bàn tay Le Nguyen sao che được ánh sáng mặt trời

“Nhà báo cách mạng vĩ đại” là sự đánh giá rất xác đáng của Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ) về Hồ Chí Minh. Kể từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc lâm chung, Anh Ba – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng mà không hề một phút giây có ý nghĩ mang danh, lợi riêng cho cá nhân mình. Với việc bài đăng báo, tạp chí, đối với Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cũng không hề có ý là rèn dũa mình trở thành nhà báo chuyên nghiệp để có được cái “danh” nổi tiếng đó đây. Điều đau đáu trong tâm can sâu thẳm của vị lãnh tụ cách mạng này là làm sao cho dân tộc mình được thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc, đất nước được độc lập, tư do, nhân dân được ấm no hạnh phúc, quốc gia được sánh vai với bầu bạn khắp năm châu. Việc viết báo, viết sách … đối với Hồ Chí Minh chỉ nhằm tuyên truyền để nhân dân nước mình hiểu, đoàn kết đứng lên tham gia phong trào đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước đặng thực hiện mục tiêu độc lập tự do, đất nước giàu mạnh, mọi người đều có cơm no, áo ấm, được học hành.

Danh hiệu“Nhà báo cách mạng vĩ đại” mà Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ) đánh giá là kết quả hoạt động không mệt mỏi trên suốt cuộc đời đấu tranh cách mạng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Với trên 2000 bài đăng báo các loại, 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký, sáng lập 9 tờ báo; sử dụng khoảng 150 bút danh, viết bài bằng nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Nga, Hán, Việt, … thì cái danh “Nhà báo cách mạng vĩ đại” do ngòi bút của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh không chỉ là ở sản phẩm hữu hình ở các bản viết mà hơn thế, nó kết thành Lời hịch hàm chứa giá trị tinh thần to lớn hiệu triệu, khơi dậy tinh thần yêu nước của các giai tầng xã hội Việt Nam đứng lên làm cách mạng. Sức mạnh to lớn từ hàng ngàn bài báo, áng thơ,…của Người khởi động và cầm lái, tập hợp và tổ chức, giác ngộ và chỉ đường đấu tranh đã góp phần đặc biệt quan trọng thôi thúc hàng chục triệu đồng bào trên cả nước quy tụ xung quanh ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng Cộng sản Đông Dương – Đảng Lao động Việt Nam lật nhào chế độ thực dân, đế quốc phong kiến tay sai, xây dựng nên Nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á; tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), chống Mỹ, cứu nước (1954- 1975) làm nên một Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và Đại thắng Mùa Xuân 1975; thu giang sơn về một mối, cả nước độc lập, thống nhất từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mặc cho các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, bôi nhọ báo chí cách mạng nói chung, trong đó có mũi nhọn là tiến công vào tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, nhưng mọi luận điệu xằng bậy của những kẻ bồi bút, bới bèo tìm bọt, ngậm máu phun người không ghê miệng như Le Nguyễn trên Danlambao không thể dùng “bàn tay nhỏ” để che được ánh sáng “Mặt trời”. Những ngôn từ đầy bí ổi, vô văn hóa của Le Nguyễn đăng trên Danlambao ngày 18/9/2018 càng làm cho sự bẩn thỉu của kẻ bồi bút này càng lộ diện rõ ràng hơn. Giá trị tư tưởng về báo chí cách mạng trầm tích trong hàng ngàn tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, đã và đang tiếp  tục soi đường cho quốc dân đi đến thắng lợi cuối cùng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Bàn tay Le Nguyen sao che được ánh sáng mặt trời

 • 8 Tháng Mười, 2018 at 6:53 sáng
  Permalink

  Đúng vậy, giá trị tư tưởng về báo chí cách mạng trầm tích trong hàng ngàn tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, đã và đang tiếp tục soi đường cho quốc dân đi đến thắng lợi cuối cùng.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 8:40 sáng
  Permalink

  Giá trị tư tưởng về báo chí cách mạng trầm tích trong hàng ngàn tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, Le Nguyễn chẳng qua chỉ là tên bồi bút tầm thường với những luận điệu xuyên tạc xảo trá.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 11:07 sáng
  Permalink

  Đúng vậy, mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ báo chí cách mạng Việt Nam của kẻ bồi bút, bới bèo tìm bọt, ngậm máu phun người không ghê miệng như Le Nguyễn trên Danlambao cũng không thể dùng “bàn tay nhỏ” để che được ánh sáng “Mặt trời”

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 7:52 sáng
  Permalink

  Không thể phủ nhận những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những di sản của Người để lại mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam. Những kẻ cầm bút nhưng thực ra lại là kẻ bồi bút đáng khinh nhu Le Nguyen không đủ tư cách để đánh giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 9:09 sáng
  Permalink

  Hồ Chí Minh luôn mong ước để nhân dân nước mình đoàn kết đứng lên tham gia phong trào đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước đặng thực hiện mục tiêu độc lập tự do, đất nước giàu mạnh, mọi người đều có cơm no, áo ấm, được học hành

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 8:07 chiều
  Permalink

  Viết báo và sử dụng báo chí làm công cụ để đấu tranh cách mạng là một di sản của Hồ Chí Minh!. Những cống hiến vĩ đại của Hồ Chí Minh cho báo chí thế giới và Việt Nam là không thể xuyên tạc, phủ nhận; Le Nguyen dù có trăm phương, ngàn cách cũng không thể xóa bỏ được cống hiến vĩ đại ấy!.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 9:55 chiều
  Permalink

  Mặc dù không được đào tạo cơ bản về báo chí xong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương lớn cho bất cứ nhà báo nào về nghề báo!

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 8:04 sáng
  Permalink

  Không thể phủ nhận những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

  Reply
 • 12 Tháng Mười, 2018 at 8:41 sáng
  Permalink

  Những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và thế giới là không thể phủ nhận. Mọi sự xuyên tạc của Le Nguyen về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tội ác không thể tha thứ.

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2018 at 8:33 sáng
  Permalink

  Giá trị tư tưởng về báo chí cách mạng trầm tích trong hàng ngàn tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, đã và đang tiếp tục soi đường cho quốc dân đi đến thắng lợi cuối cùng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.